Water in de kruipruimte: de oplossingen & bijbehorende prijzen

Water in kruipruimte is een veel voorkomend, lastig probleem. Ook al is het water niet direct zichtbaar, het veroorzaakt veel schade en overlast in je huis. Daarnaast kunnen water- en vochtproblemen veel nadelige gevolgen hebben voor je gezondheid. Daarom moet dit probleem zo snel mogelijk worden aangepakt. Het is belangrijk dat de oorzaak snel wordt gevonden en verholpen zodat waterschade en gezondheidsklachten zoveel mogelijk worden beperkt.

Oorzaken

De aanwezigheid van water of vocht in de kruipruimte kan door verschillende redenen ontstaan. Het wordt in veel gevallen veroorzaakt door een hoge grondwaterstand. Als de muren of fundering een te lage vochtweerbaarheid hebben, kan het water in de vloer of wanden binnendringen. Door de hoge druk van het grondwater kan het, vooral in periodes van hevige of langdurige regenval, de woning binnendringen. Vaak ligt daar een combinatie van oorzaken aan ten grondslag. Een hoog grondwaterpeil, de samenstelling van de grond, de locatie en de hoeveelheid neerslag spelen daarbij een belangrijke rol. Kwetsbare plaatsen zijn de aansluitingen tussen wand en vloer of het metselwerk zelf.

Een ander vaak voorkomende oorzaak is een slechte ventilatie in de kruipruimte. Doordat veel kruipruimtes niet goed geventileerd (kunnen) worden, ontstaat er condens dat niet naar buiten afgevoerd kan worden. Het gevolg daarvan is dat de vochtige lucht zich in de ruimte opstapelt en zich door middel van condens afzet op de muren en vloeren. De condensvorming zorgt vervolgens voor water in de kruipruimte die niet weg kan en de problemen veroorzaakt.

Ook een lek in een leiding of de riolering kan vochtophoping in een kruipruimte veroorzaken.

Water in de kruipriumte

Gevolgen

Water in de kruipruimte zorgt voor slechte isolatie, stank in de kruipruimte, het in de kruipruimte aanwezige zand zakt weg en er is sprake van een slecht leefmilieu in je woning. Een kruipruimte die gedurende lange tijd vochtig blijft, is een perfecte leefomgeving voor schimmels, algen, mossen en allerlei ongedierte. Hierdoor kunnen allerlei klachten en allergieën ontstaan.

Niet in de laatste plaats is vocht ook schadelijk voor de bouwconstructie. Vanuit de kruipruimte kan het vocht via de muren en vloer naar de bovengelegen vertrekken optrekken. Ook in die ruimtes zullen uiteindelijk vochtproblemen ontstaan.

Oplossingen

Iedere kruipruimte is anders, waardoor de manier van behandeling per ruimte verschilt. Dit hangt ook af van de manier waarop het water in de kruipruimte is ontstaan, de hoeveelheid water, de druk van het grondwater en de bereikbaarheid van de ruimte. Ieder probleem vereist daarom een andere oplossing. De meest gebruikte toepassingen zijn bekuiping en drainage.

Hieronder de verschillende oorzaken met de bijbehorende oplossing.

Eenvoudige oplossingen

Bij geringe vochtproblemen kan het voldoende zijn om de scheuren of gaten met speciale afdichtingsmiddelen te repareren.

Kruipruimte waterdicht maken via bekuiping

Bij bekuiping worden de wanden, na vaststelling van de plaats waar het water de ruimte binnenkomt, met een speciaal vulmiddel gedicht. Daarna zullen de muren met een waterdicht cement worden behandeld. Vaak is het nodig om daarna nog meerdere cementerings- en fixeerlagen aan te brengen om er zeker van te zijn dat de muren volledig waterdicht zijn, zodat wordt voorkomen dat het water opnieuw kan binnendringen. Afhankelijk van de mate van het vochtprobleem en de vloerconstructie is het soms nodig om ook een nieuwe vloerplaat te plaatsen.

Het aanbrengen van een bekuiping is een arbeidsintensief proces.

Water in de kruipruimte verwijderen via drainage

Kelderdrainage is een toepassing die vooral wordt gehanteerd bij een te hoge druk van het grondwater of door water dat door poreuze wanden de kans krijgt de kruipruimte binnen te dringen.

Door het drainagesysteem wordt het vocht uit de bestaande wanden en vloer opgenomen. Het geabsorbeerde vocht wordt vervolgens naar een centraal punt in de kelder geleid en vervolgens via de riolering afgevoerd. Drainage is in drie verschillende toepassingen mogelijk: randdrainage, wanddrainage en vloerdrainage.

Randdrainage

Randdrainage is de meest toegepaste methode als het grondwater zich bij de klimnaad voordoet (aansluiting keldervloer en wand). Op de vloer wordt een betonnen goot op de vloer gemetseld waarna een waterdichte cementlaag wordt aangebracht.

Grondwater dat daarna via de klimnaad omhoog komt, wordt in de aangebrachte goot opgevangen en daarna naar een afvoerput geleid. Vervolgens wordt het water via een pomp eens in de zoveel tijd naar het riool afgevoerd. Randdrainage kan alleen bij stabiele, niet beschadigde betonnen vloeren worden toegepast omdat poreuze vloeren een zuigend effect veroorzaken.

Vloerdrainage

Vloerdrainage wordt toegepast als het grondwater via de vloer van de kruipruimte binnendringt. Dit komt voornamelijk voor bij poreuze, niet betonnen vloeren. Bij vloerdrainage wordt een speciale noppenfolie op de bestaande vloer aangebracht. Dit noppenfolie is voorzien van speciale kanalen die het opstijgend grondwater opvangen. Door middel van een waterpomp wordt het water vervolgens naar een verzamelput afgevoerd.

Bovenop de folie wordt een nieuwe vloer geplaatst. Dankzij de noppenfolie eronder heeft de vloer geen kans meer om nat te worden. Ook bij deze toepassing wordt het water door middel van een waterpomp, aangesloten op een automatisch circuit, regelmatig naar het riool afgevoerd.

water in de kruipruimte

Wanddrainage

Wanddrainage is vergelijkbaar met vloerdrainage. Bij wanddrainage worden de wanden ook van een speciaal noppen membraan voorzien. Deze manier van draineren wordt ook wel eens ‘box in box’ genoemd, omdat zowel de wanden als de vloer volledig opnieuw worden bekleed.

 

Wand- en vloerdrainage worden over het algemeen gelijktijdig uitgevoerd omdat beide systemen op dezelfde toepassing zijn geent en goed op elkaar aansluiten en omdat het vocht via de vloer afgevoerd moet kunnen worden. Het vocht dat in de noppenfolie in de wanden wordt opgevangen wordt via de noppenfolie in de vloer gezamenlijk afgevoerd.

Het injecteren van de muren is ook een adequate oplossing.

water in de kruipruimte

Prijzen

De kosten voor het waterdicht (laten) maken van de kruipruimte is sterk afhankelijk van het vochtprobleem en de grootte en bereikbaarheid van de ruimte.

Als de problemen dusdanig groot zijn en een intensieve aanpak vereisen, is bekuiping de voordeligste optie. De prijs voor bekuiping bedraagt vanaf ongeveer € 4000,00.

Wanddrainage is de duurste oplossing. Afhankelijk van de ernst van het vochtprobleem en de grootte en bereikbaarheid van de ruimte moet je rekening houden met bedragen tot € 10.000,00.

Soms kan water in de kruipruimte gelukkig ook met eenvoudige toepassingen worden opgelost en blijven de kosten daardoor beperkt.

Conclusie en advies

Het waterdicht maken van de kruipruimte is geen overdaad maar zeer noodzakelijk. Neem daarom zo snel mogelijk actie en neem contact op met een professioneel vochtbestrijdingsbedrijf. Zodoende ben je er zeker van dat het probleem goed in kaart wordt gebracht en er voor de beste oplossing wordt gekozen.

Een bijkomend voordeel van het oplossen van het vochtprobleem is dat er op energie bespaard wordt en dat is zeker goed voor de portemonnee!

TIP: Laat tijdens de werkzaamheden ook isolatiemateriaal plaatsen. De combinatie van reparatie en isolatie bespaart extra werkzaamheden en kosten op een later moment.