Lekdetectie: Methode & werkwijze

Lekdetectie

Waterlekkage is een onaangenaam vochtprobleem dat niet altijd snel wordt opgemerkt. Doordat veel waterleidingen in muren zijn weggewerkt, wordt een lekkage vaak pas na verloop van tijd opgemerkt. De aangerichte schade kan dan al aanzienlijk zijn.

Kenmerken van waterlekkage zijn vocht- en schimmelplekken op, muren, vloeren of plafonds. Ook een hogere factuur van het waterbedrijf kan wijzen op een waterleidinglek. De plaats van een waterlek is vaak moeilijk te bepalen. Het is belangrijk om een lekdetectie uit te laten voeren zodat het probleem zo snel mogelijk verholpen kan worden. Hieronder meer informatie.

Waterlek: mogelijke oorzaken

Zoals gezegd, is het niet altijd eenvoudig om een waterlekkage in huis te traceren. Doordat de sporen niet altijd snel zichtbaar zijn, kan het soms wel maanden of zelfs jaren duren voordat je een waterlek opgemerkt. Pas nadat er tekenen van een lekkage zijn, zul je je vaak pas realiseren dat dit door een kapotte waterleiding of afvoer wordt veroorzaakt.

Kenmerken van een waterlekkage zijn:

1. Waterschade & vochtplekken

Waterschade ontstaat door een lekkende waterleiding of een beschadigde afvoerbuis. Deze leidingen en afvoerbuizen zijn uit esthetisch oogpunt vaak achter een muur weggewerkt. Als er lekkage ontstaat, merk je dat niet direct en ontstaat de schade in eerste instantie achter de muur. Het kan dan ook lange tijd duren voordat je er iets van bemerkt.

Vocht- en/of schimmelplekken muren, vloeren of plafond zijn tekenen van een waterlekkage.

Vaak zijn vocht- en/of schimmelplekken op een bepaalde plaats niet de plek waar het waterlek werkelijk zit. Dit komt omdat water altijd een weg naar buiten zoekt en zich redelijk snel door de muren of vloeren kan verplaatsen en daardoor niet op de plaats van het lek maar op een andere plaats zichtbaar wordt.

2. Slecht werkende isolatie

Een waterlek heeft ook schadelijke gevolgen voor de isolatie. Niet alle soorten isolatiemateriaal zijn tegen vocht bestand, bijvoorbeeld rotswol of glaswol. Door de vochtopname verliest het materiaal de isolerende werking.

3. Hogere energiekosten voor energie en water

Hogere kosten voor water en energie kunnen ook een aanwijzing zijn dat zich ergens in je huis een waterlek bevindt. Een vochtig huis heeft meer warmte nodig om te verwarmen. Weglekkend water betekent verspilling en bovendien heb je er geen gebruik van kunnen maken. Ook voor dit aspect – het voorkomen van hogere kosten en schade aan isolatie – is het belangrijk een lekdetectie uit te laten voeren.

Waterlekken: Soorten

Waterlekken zijn er, afhankelijk van de plaats waar ze zich bevinden, in verschillende soorten.

1. Lekkage aan het verwarmingssysteem

Lekkages aan verwarmingssystemen zijn een veel voorkomend verschijnsel. In de aanvoer- en afvoerleidingen van het verwarmings- of waterleidingsysteem kunnen (meestal kleine) lekkages voorkomen. Doordat deze leidingen meestal in de vloer of de muur zijn weggewerkt, kan een kleine lekkage vaak lang onopgemerkt blijven.

Vaak worden dergelijke lekkages veroorzaakt door een lekkende koppeling of een gaatje in de leiding, bijvoorbeeld na het boren van een gat in de wand of de vloer.

2. Lekkage aan de waterleiding

In ieder huis komt de waterleiding via een centraal punt binnen. Vanaf dit centrale punt wordt de leiding via vertakkingen naar andere ruimtes geleid. Deze vertakkingspunten zijn de zwakke plekken in het waterleidingsysteem. Bij de koppelingen kunnen soms kleine lekkages ontstaan. De leiding lekt druppels water bij de koppelingen, waarna het zich een weg naar buiten zoekt.

3. Lekkage aan een afvoerbuis

Lekkages aan afvoerbuizen kunnen tijdens het klussen gemakkelijk worden veroorzaakt. Door het boren van een gaatje in de muur of vloer kan een leiding of afvoerbuis van een douche of wastafel snel onherstelbaar worden beschadigd.

Vaak zijn de consequenties van het ontstane lek niet direct zichtbaar, maar pas op het moment dat er waterdruppels worden gesignaleerd. Dit kan na enkele dagen zijn, maar mogelijk ook pas veel later, afhankelijk van de plaats van het lek. Daarom wordt ook vaak het verband niet met het kluswerk gelegd en wordt de mogelijke oorzaak ergens anders gezocht.

Methodes voor lekdetectie door vakspecialist

Een waterlek detecteren is niet eenvoudig omdat leidingen vaak achter muren of onder vloeren zijn weggewerkt. Bij lekkages kun je het beste een professional inschakelen om een lekdetectie uit te laten voeren. Het lek, dat vaak niet direct zichtbaar is, kan daardoor snel worden opgespoord. Een ander voordeel is dat een vakman over de juiste en professionele apparatuur en gereedschappen beschikt om het probleem snel en vakkundig te verhelpen.

lekkage

Waterlek opsporen via een infraroodcamera

Met behulp van een infraroodcamera kan een professional een lekdetectie in warmwaterleidingen uitvoeren en de exacte plaats van het lek opsporen.

Een infraroodcamera neemt warmteverschillen in vloeren en wanden waar. Daardoor kan het warme water worden gevolgd tot de plaats waar het lek zich bevindt. Een groot voordeel van een infraroodcamera is dat dit apparaat ‘door de muren kan kijken’, zodat met deze techniek snel de locatie kan worden bepaald zonder dat er breekwerk nodig is.

Waterlek opsporen via ultrasone detectie

Met ultrasone detectie wordt gebruik gemaakt van geluidsgolven om zodoende vast te stellen waar de lekkage zich bevindt.

Lekdetectie via vochtmeting / hygrometrie

Door middel van hygrometrie kan de relatieve vochtigheid in materialen worden gemeten. De hoogte van het vocht wijst meestal op de plaats waar het lek zich bevindt.

Waterlek opsporen via een druktest

Met een druktest wordt de druk in de leidingen opgevoerd en vervolgens naar de normale stand teruggebracht. Als de druk in de leidingen niet constant blijft, wijst dit erop dat er zich ergens in het systeem een lek bevindt.

Elektro-akoestiek

Met deze techniek is het mogelijk ingebouwde en/of ondergrondse leidingen op te sporen, die mogelijk de oorzaak van de lekkage zijn.

Waterlek opsporen via endoscopie

Met behulp van een kleine camera kan in waterleidingen of holle ruimtes naar lekken worden gezocht.

Lek dichten en vochtschade opmeten

Nadat het lek is opgespoord en de oorzaak is vastgesteld, kan bepaald worden wat de beste methode is om het lek te dichten. De te hanteren methode is afhankelijk van de aard en omvang van het waterlek. In de meest gunstige omstandigheden is het niet nodig om breekwerk te verrichten maar dit is helaas niet altijd het geval.

Bij waterlekkages is het altijd verstandig om ook de vochtschade vast te laten stellen. Door het vocht aangetaste materialen kunnen het beste worden verwijderd en vervangen om verdere schade, rotting of vocht- of schimmelvlekken te voorkomen.

Prijzen Lekdetectie

Het laten uitvoeren van een grondige lekdetectie is een tijdrovende aangelegenheid. Dit duurt al snel enkele uren. Dit komt omdat iedere toevoerleiding nagekeken moet worden, en daarnaast ook alle afvoerbuizen getest moeten worden, met behulp van aangepaste apparatuur.

Voor een grondige lekdetectie bedragen de kosten ca. € 300,00 – € 400,00.

Dit is inclusief een rapport en een professioneel advies voor het herstellen van de lekkage. Vanzelfsprekend zijn de kosten beduidend lager als er slechts een enkele leiding gecontroleerd hoeft te worden.

Een professionele vochtbestrijder heeft de nodige kennis en ervaring om een goede beoordeling van het probleem te maken en ook om de lekkage vakkundig te verhelpen.

TIP: Vraag offertes aan bij verschillende vochtspecialisten. Niet alleen prijzen maar ook werkwijze en levertijden kunnen verschillen.

Verzekering

Waterlekkages kunnen heel veel schade veroorzaken en tot hoge kosten leiden. Ook een noodzakelijke lekdetectie is niet voordelig.

Bij iedere brandverzekering is waterschade inbegrepen. Informeer bij je verzekeraar hoe en op welke voorwaarden de dekking van toepassing is.

Bij een waterlek dat achter een muur of onder een vloer schade heeft veroorzaakt, zal vergoeding over het algemeen gemakkelijker zijn dan in het geval van een direct zichtbaar waterlek. De verzekeraar zal sneller concluderen dat er dan nalatigheid of kwade wil in het spel is.

Let op: Iedere situatie is anders.

TIPS Waterlekkage

  • Controleer maandelijks het verbruik van je water en de hoogte van je water- en energierekening.
  • Bij het vermoeden van een waterlek is het verstandig de watermeterstand extra te controleren. Noteer de waterstand ’s avonds voor het naar bed gaan, wanneer je er zeker van bent dat niemand nog water zal gebruiken.
    Noteer de waterstand ’s ochtends opnieuw. Als de waterstand ‘s nachts is gestegen kun je er zeker van zijn dat zich een lek in de leiding bevindt. Laat het lek dan via een lekdetectie opsporen.
  • Een verborgen lekkage is door uzelf lastig op te sporen zonder de juiste kennis en apparatuur. Schakel daarom een professional in.

Lekkages zijn meestal klein maar kunnen dus grote gevolgen hebben. U hebt er dan ook alle baat bij deze zo snel mogelijk te laten opsporen en herstellen. Zo niet, krijgt u grote problemen met vocht, wat tot hoge kosten kan leiden.

Vraag hier offertes aan bij erkende vochtbestrijdingsbedrijven

optrekkend vocht