Vochtdetectie

Vochtige muren zijn niet altijd het gevolg van opstijgend vocht dat door het ontbreken van een goede waterkering ontstaat.

Opstijgend vocht kan ook de woning binnendringen door het opzuigen van vocht in het pleisterwerk. Als het pleisterwerk door het vocht is verzadigd zal het vocht verder in de muur binnendringen.

Overbrugging kan ook een oorzaak zijn van vochtige muren. Het wordt veroorzaakt door pleisterwerk dat op de muur tot onder het grondniveau van de waterkering is aangebracht.

Met behulp van een vochtdetectie exact worden vastgesteld hoeveel vocht de muur bevat en hoe dit het beste opgelost kan worden.

Waarom is vochtdetectie belangrijk?

De oorzaak van het vochtprobleem moet dus eerst worden vastgesteld voordat het probleem doeltreffend kan worden verholpen. Het is zinloos om een muur te injecteren als het probleem door ‘overbrugging’ of door een lekkage wordt veroorzaakt. Omdat optrekkend vocht niet altijd de oorzaak is van vochtproblemen, moet de oorzaak worden achterhaald en worden vastgesteld hoe vochtig een muur is.

Vochtdiagnose

Om een objectieve vaststelling van het vochtprobleem mogelijk te maken, is het noodzakelijk om een vochtdiagnose uit te laten voeren. De meest gebruikte methode hiervoor is een calciumcarbidetest waarmee nauwkeurig gemeten kan worden hoe diep het vocht in de muren aanwezig is. Als blijkt dat de stenen geheel vochtig zijn dan wordt dit veroorzaakt door het ontbreken van een waterkering of door een poreuze waterkering. Als blijkt dat de stenen van binnen droog zijn en alleen het pleisterwerk vochtig is dan wordt het vocht veroorzaakt door een overbrugging.

Vochtdetectie met calciumcarbidetest

Een calciumcarbidetest is een betrouwbare methode om vast te kunnen stellen hoe vochtig een muur is en wat de hoogte van de concentratie wateraantrekkende (hygroscopische) zouten is.

De werkwijze van de test bestaat eruit dat er kleine gaten in de muur worden geboord. Deze monsters of boorstalen worden in een speciale fles met calciumcarbide gemengd. Vervolgens geeft de reactie weer in hoeverre het vocht tot een bepaalde diepte in de muur is doorgedrongen.

Een andere vochtmetingstest is een protimeter (een apparaat met twee pinnetjes). Hiermee kunnen alleen oppervlakkige metingen worden verricht waardoor deze methode veel minder betrouwbaar is dan de calciumcarbidetest. Door de hoge mate van betrouwbaarheid van de calciumcarbide test wordt deze dan ook door het WTCB (Wetenschappelijk Instituut voor de Bouwindustrie) als betrouwbaar vochtdetectie middel voorgeschreven.

Vochtdetectie: Aanleiding

Vochtproblemen kunnen dus door meerdere oorzaken ontstaan. Omdat voor ieder vochtprobleem een andere oplossing nodig is, is het noodzakelijk een vochtdetectie uit te laten voeren. Hieronder enkele van de meest voorkomende vochtproblemen:

Optrekkend vocht

Optrekkend vocht leidt in veel gevallen tot vochtige muren. Door het ontbreken van of een poreuze waterkering kan grondvocht gemakkelijk in de muur binnendringen.

Voor een degelijke waterkering is bladlood of een loodslab is een veel toegepast materiaal. De loodslab wordt net boven de vloerafwerking aangebracht. Het is erg belangrijk dat een waterkering op een correcte manier wordt aangebracht, anders kan het vocht alsnog in de muur doordringen. De stenen blijven het grondvocht dan opnemen waardoor de muren steeds vochtiger worden. Vocht heeft de eigenschap in de muur omhoog te kruipen. Na verloop van tijd raken de muren – en ook het aanwezige pleisterwerk – verzadigd. Een ontbrekende of poreuze waterkering is altijd de oorzaak van optrekkend vocht

Overbrugging

Bij een overbrugging komen vochtplekken over het algemeen voor op maximaal 30 centimeter hoogte vanaf de onderkant van de muur.

Dit verschijnsel wordt veroorzaakt wanneer het pleisterwerk op de muur tot onder het grondniveau van de waterkering is aangebracht. De pleisterlaag werkt dan in feite als een brug voor het vocht, vandaar de term ‘overbrugging’. Net als bij optrekkend vocht trekt het grondvocht van buiten naar binnen.

Het uitvoeren van een vochtdetectie is belangrijk om met zekerheid vast te kunnen stellen dat het vochtprobleem werkelijk door overbrugging of door een ander probleem wordt veroorzaakt. Zo’n detectie geeft je 100% zekerheid wat de oorzaak van het vochtprobleem is.

Een vochtprobleem door overbrugging vraagt een andere dan ook om een andere oplossing dan de bestrijding van optrekkend vocht. Door het laten uitvoeren van een vochtdetectie kan de correctie bestrijdingswijze worden bepaald.

Oplossing en werkwijze overbrugging

Zodra door middel van een correcte vochtmeting is vastgesteld dat overbrugging de oorzaak is van het vochtprobleem, kan met de bestrijding ervan worden gestart.

Over het algemeen wordt gestart met het afnemen van de plinten. Ook wordt de bezetting wat hoger afgekapt. Vervolgens wordt een speciale noppenfolie aan de muur geplaatst, waarna deze opnieuw bezet kan worden.

Het injecteren van de muur biedt geen oplossing bij overbrugging, omdat de vochtdetectie heeft uitgewezen dat de muren in de kern niet vochtig zijn.

Tijdige aanpak van het vochtprobleem belangrijk

De aanpak van een vochtprobleem moet na vaststelling zo snel mogelijk worden opgelost. Hoe langer daarmee wordt gewacht, hoe hoger de herstelkosten uiteindelijk zullen zijn. Een vochtprobleem lost zichzelf niet op maar wordt alleen maar erger doordat de zoutconcentratie in muren alleen maar toeneemt. Zout heeft een vocht aantrekkende werking waardoor de muren steeds vochtiger worden. De ervaring leert dat veel mensen te lang wachten met het inschakelen van een professioneel vochtbestrijdingsbedrijf met als gevolg dat de vochtproblemen zich zullen opstapelen.

Neem zo snel mogelijk actie en laat een vochtdetectie uitvoeren. Een snelle aanpak zal uiteindelijk uit kostenoogpunt gunstiger zijn.

Daarnaast is het voor je gezondheid ook belangrijk om het vochtprobleem zo snel mogelijk aan te pakken vanwege de vele klachten die je door vocht kunt krijgen.

Vraag hier offertes aan bij erkende vochtbestrijdingsbedrijven