Vochtproblemen en de impact op uw gezondheid

Vochtproblemen komen veelvuldig voor in Nederland. Kenmerken zijn herkenbaar vochtplekken, een muffe lucht, afschilferende verf en schimmelvorming. Daarnaast trekt vocht ongedierte aan, zoals pissebedden, huisstofmijt, oorwurmen en zilvervisjes. Ook muizen en ratten leven graag in een vochtige omgeving en zijn dragers van veel ziektes.

Vochtproblemen hebben dus niet alleen een slechte invloed op de kwaliteit van je woning maar hebben ook een negatief effect voor je gezondheid. Hieronder tref je informatie aan over de oorzaak van vocht in je huis en de gevolgen ervan voor je gezondheid. Ook worden mogelijke oplossingen voor het vochtprobleem beschreven.

Optrekkend vocht als oorzaak van gezondheidsproblemen

Vochtproblemen in je huis kan veroorzaakt worden door een te hoge relatieve luchtvochtigheid of door optrekkend vocht. Optrekkend vocht is het gevolg van direct of indirect contact van steen of metselwerk met grondwater of oppervlaktewater.

Optrekkend vocht

Vochtproblemen in oudere huizen

Vanaf ongeveer 1975 zijn bouwconstructies aangepast aan nieuwe inzichten. Daarom hebben vooral oudere woningen van vóór 1975 meer last van optrekkend vocht. Dit wordt veroorzaakt doordat er destijds nog geen vochtkerende laag werd geplaatst de fundering en de daarop gebouwde muurlagen ter hoogte van het grondniveau.

Optrekkend vocht openbaart zich meestal pas na vele tientallen jaren. Juist omdat het een proces is dat traag verloopt, worden ook de gevolgen voor je gezondheid niet altijd direct herkend..

Oorzaken van optrekkend vocht kunnen divers van aard zijn en hebben gevolgen voor de stijghoote en de snelheid waarmee grondwater in de muren binnendringt en optrekt:

  • Veranderingen in de grondwaterstand
  • Zout in het metselwerk
  • Door het bouwen van waterdichte constructies door de buren kunnen ineens veel meer vochtproblemen veroorzaken.

Allergenen

Allergenen zijn eiwitten die allergische reacties kunnen opwekken. Ze ontstaan wanneer het afweersysteem van het lichaam overgevoelig reageert op bepaalde stoffen (allergenen). Deze kunnen aanwezig zijn in bepaalde ingrediënten. Maar ook schimmels en ongedierte die in een vochtige woning aanwezig zijn, zoals huisstofmijten en zilvervisjes, verspreiden allergenen. Naar aanleiding van deze onderzoeken is er voldoende bewijs dat mensen met chronische luchtwegaandoeningen, zoals astma, in een vochtige woning aanzienlijk meer klachten aan de luchtwegen hebben. Ook mensen met reuma ondervinden hevige gevolgen door een vochtige woning.

Gevolgen voor je woning

Vochtproblemen hebben grote gevolgen voor de kwaliteit van je woning, Door het vocht ontstaan vuile schimmelvlekken op het plafond. In een later stadium verschijnen zwarte schimmelsporen die zeker gevolgen hebben voor de gezondheid. Als muren door optrekkend vocht veel water gaan opnemen, kan dit ook algengroei tot gevolg hebben. Een vochtige omgeving is een luilekkerland voor allerlei ongedierte.Algen zijn zelfs in staat het hout in de woning aan te tasten, evenals sommige schimmels.

Verf bladdert af, plakwerk kan loskomen, hout kan gaan rotten en metaal gaat roesten. zal dit op lange termijn ook gevolgen hebben op de uitstraling er van.

optrekkend vocht

Oplossing

Voor het oplossen van het vochtprobleem in je woning is een rigoreuze aanpak vereist. Hoe kun je dit doen?

  1. Laat een deskundig bedrijf een diagnose stellen
  2. Alleen een grondige aanpak zal het benodigde resultaat opleveren
  3. Verwijder alle schimmels en ongedierte en maak de ruimte grondig schoon
  4. Voer herstelwerkzaamheden uit
  5. Volg instructies van de expert nauwkeurig op