Schimmel in de slaapkamer

Schimmels in huis zijn altijd de kenmerken van een vochtprobleem. Schimmels zijn te herkennen aan bruine of zwarte plekken op muren, plafond of de vloer. Ze veroorzaken een muffe lucht en zijn schadelijk voor je gezondheid. Schimmels groeien het beste in vochtige en warme ruimtes en ze verspreiden zich door middel van sporen die in de lucht rondzweven. Door slechte ventilatie in de slaapkamer kan leefvocht soms moeilijk de ruimte verlaten. Het gevolg is dan een warm en vochtig leefklimaat. Dit vormt een goede voedingsbodem voor schimmels.

Oorzaken van schimmel op de slaapkamer

Schimmel in de slaapkamer ontstaat door verschillende oorzaken. Dit kunnen bouwkundige gebreken zijn maar ook verkeerd woongedrag kan tot schimmelvorming leiden. Hieronder een aantal veel voorkomende oorzaken.

schimmel in de slaapkamer

1. Slechte ventilatie

Onvoldoende ventilatie of constant een te lage temperatuur. Woonvocht, dat ontstaat door uitademen of transpireren, kan de slaapkamer niet voldoende verlaten. Per persoon produceren we wel tot 2 liter vocht per nacht. Het warme vocht slaat dan in de vorm van condens neer op koudere oppervlakken (ramen, muren, vloer) waardoor schimmels goed kunnen gedijen. Ook het drogen van wasgoed op de slaapkamer veroorzaakt veel vocht. Droog dit bij voorkeur niet in de slaapkamer maar daar waar het vocht de ruimte snel kan verlaten.

2. Doorslaand vocht buitengevel

Bij doorslaand vocht is er vaak sprake van een poreuze buitengevel, veroorzaakt door slijtage of barsten in bakstenen of metselwerk. Ook een daklekkage, een lekkende regenpijp of een defect in de spouwmuurisolatie kunnen doorslaand vocht veroorzaken. De buitengevel kan het regenwater niet voldoende tegenhouden. Het slaat dan door de gevel heen en kan naar binnen sijpelen waardoor de binnenmuren nat worden.

3. Opstijgend vocht

Optrekkend vocht is grondvocht dat door het ontbreken van een waterkering of een poreuze waterkering de woning kan binnendringen en opstijgt naar de binnenmuren. Je kunt deze vorm van lekkage herkennen door vocht- en schimmelplekken onderaan de muren of op de vloer.

Gevolgen schimmels

Een vochtige (slaap)kamer is altijd ongezond, zeker als er daardoor schimmels ontstaan. De sporen van de schimmels kunnen tot heel veel klachten leiden. Bij inademing kunnen allergische reacties en allerlei luchtwegproblemen ontstaan, maar ook vermoeidheid, huiduitslag, verkoudheid, hoofdpijn (zelfs migraine), gewrichts- en zenuwpijn en hooikoorts gerelateerde klachten.

Diagnose

Het definitief oplossen van schimmel in de slaapkamer is alleen mogelijk door het vinden van de oorzaak. Zodra dit is vastgesteld, kan pas voor de juiste aanpak worden gekozen.

Onvoldoende ventilatie veroorzaakt condensatie op ramen, muren en plafond.

Als de slaapkamer goed wordt geventileerd en er geen lekkages zijn gevonden, zal het vocht waarschijnlijk door doorslaand vocht worden veroorzaakt. Dit probleem is te herkennen doordat vocht- en schimmelplekken zich vaak aan de bovenzijde van de muren en het plafond bevinden.

Als de vocht- en schimmelplekken op de onderzijde van de muur zitten en de slaapkamer is op de begane grond, dan is opstijgend vocht vaak de oorzaak.

Oplossingen – Professioneel

Schimmels en vochtproblemen die door onvoldoende ventilatie worden veroorzaakt, kun je oplossen door de ramen vaker te openen of door het plaatsen van een ventilatierooster of ventilatiesysteem.

Bij problemen die door doorslaand vocht worden veroorzaakt, zoals een poreuze gevel of lekkages, is het verstandig een professional in te schaken die de oorzaak van het probleem kan vaststellen en de goede oplossing kan bieden. Mogelijkheden zijn het impregneren van de gevel of de muur injecteren.

Bij problemen met doorslaand vocht kan ook gekozen worden voor muren injecteren of het onderkappen van muren. Dit is afhankelijk van de ernst van het probleem.

Oplossing Schimmel in de slaapkamer verwijderen – doe-het-zelf

Voor het zelf verwijderen van schimmels bestaan drie methodes. Het gebruik van water is bij elke toepassing belangrijk om te voorkomen dat de sporen van de schimmels worden ingeademd.

1. Met soda

Los 6 gram soda op in 1 liter water. Wrijf met een harde borstel de schimmel van de muur.

2. Met javel

Als soda niet voldoende effect heeft, gebruik dan javel.

Los 25 ml javel op in 1 liter water. Breng dit aan op de schimmelplek. Laat de muur een nacht drogen. Bij onvoldoende resultaat dit proces herhalen. Zet wel een raam open om de chloordampen zo min mogelijk in te ademen.

3. Met een speciaal antischimmel middel

Als het schimmelprobleem erg hardnekkig is en het niet lukt de schimmel met soda of javel te verwijderen, probeer dan een speciaal antischimmel middel. Er zijn verschillende soorten verkrijgbaar die over het algemeen bijzonder effectief zijn. Bij het gebruik van deze middelen is een goede ventilatie erg belangrijk!

Pak de behandeling van schimmel in de slaapkamer grondig aan.

Lees de aanwijzingen op de verpakking van de fabrikant zorgvuldig en volg de aanwijzingen nauwkeurig op. Anders zullen de schimmels na verwijdering na verloop van tijd weer terugkomen.

Neem beschermingsmaatregelen: handschoenen, mondkapje en eventueel beschermende kleding.

Houd de deur van de ruimte die wordt gereinigd goed gesloten anders bestaat er kans dat de schimmels en sporen zich verder in huis verspreiden.

Ventileer goed door de ramen open te zetten om inademing van chloor dampen te voorkomen.

Gooi de gebruikte schoonmaakdoeken na gebruik weg om verdere verspreiding te voorkomen.