Kelder problemen door vocht of water

Een kelder is over het algemeen altijd een vochtige plek. Doordat deze ruimte zich bijna altijd onder het grondoppervlak bevindt, is de temperatuur er laag en komt er op een natuurlijke manier weinig of geen frisse lucht binnen. Vochtproblemen kunnen ontstaan door het gebrek aan ventilatie of door een slecht werkend ventilatiesysteem. Vochtplekken, schimmels en ongedierte krijgen daardoor een gemakkelijke kans in je huis. Veel kelders zijn niet waterdicht. Dit kan worden veroorzaakt doordat wanden en/of vloeren poreus zijn. Daardoor kan grondwater gemakkelijk doordringen of regenwater gemakkelijk door de steen insijpelen. De kelder is dus een ruimte met een groot risico op vochtproblemen.

Manieren om je kelder waterdicht te maken

Zoals bij ieder vochtprobleem zijn ook in de kelder verschillende oorzaken aan te wijzen. De bestrijding van vocht in je kelder is daarom op verschillende manieren mogelijk. Hieronder een overzicht van meest gebruikte opties en richtprijzen.

Methode 1: Kelder waterdicht maken met bekuiping

De meest gebruikelijke methode voor het waterdicht maken van een kelder is bekuiping. Bij kelderbekuiping zijn twee opties mogelijk: rigide bekuiping of soepele bekuiping.

Bij een rigide kelderbekuiping worden de muren en vloer waterdicht gemaakt door middel van een speciale cementpasta. Voordat dit plaats kan vinden, moeten eerst eventuele lekken of gaten worden gedicht. Daardoor krijgt het grondwater niet langer de kans om de woning binnen te dringen. Om een volledige dichting te kunnen garanderen, is het proces in de volgende stappen ingedeeld:

  1. Een grondige inspectie van de muren op gaten en scheuren. De gehele ruimte wordt stofvrij gemaakt en met een waterdichte cementspecie afgedicht. Grote gaten worden meermaals gevuld om krimpen van het vulmiddel te voorkomen.
  2. Voor de muren wordt een waterdichte cementpasta gebruikt. Het is daarbij in de meeste gevallen gebruikelijk eerst een primer aan te brengen zodat de hechting optimaal zal zijn. Tenslotte worden nog verschillende cement- en fixeerlagen aangebracht om er zeker van te zijn dat de keldermuren volledig waterdicht zijn.
  3. ls de keldervloer niet droog is, dan zal ook dit verholpen moeten worden. Afhankelijk van de mate van het vochtprobleem en de vloerconstructie is het soms nodig om een nieuwe vloerplaat te plaatsen. Voor een mooie, egaal afgewerkte keldervloer kan er daarna optioneel gekozen worden voor een polyurethaancoating. Dit materiaal is in diverse kleuren verkrijgbaar.
water in de kruipruimte

Richtprijzen

De kosten voor de bekuiping van een gemiddelde kelder bedragen ca. € 4.000,00 (startprijs), maar kunnen oplopen tot € 10.000,00 of meer. Dit heeft vooral te maken met de moeilijkheidsgraad van de werkzaamheden, de ernst van het vochtprobleem en de totale oppervlakte van de kelder.

Het is ook mogelijk een bekuiping langs buiten aan te laten brengen. Deze optie is 2 à 3 maal duurder dan een bekuiping langs binnen.

Een andere mogelijkheid van bekuiping is een soepele kelderbekuiping.

Bij deze toepassing wordt een soepele folie tegen de vloeren en muren bevestigd. Vervolgens wordt een vochtwerend noppenfolie over de huidige kelderwanden en/of –vloer aangebracht, waarna hier bovenop een nieuwe vloer of wand wordt geplaatst. Door deze toepassing wordt voorkomen dat er opnieuw vocht in wanden of vloeren ontstaat. Daarna wordt de keldervloer opnieuw gegoten met een ijzeren wapening. Voor keldervloeren die in eenbijzonder slechte staat verkeren, is dit, alhoewel behoorlijk ingrijpend, wel de beste oplossing.

Methode 2: Drainage

Afhankelijk van de hoogte van de grondwaterstand kan de ondergrondse waterdruk te groot zijn. Dit probleem doet zich voornamelijk voor bij poreuze, niet betonnen vloeren. Bekuiping, de traditionele kelderdichting, kan dan niet worden toegepast. In dat geval zal overgegaan moeten worden tot drainage. Door het toepassen van deze methode kan het overtollige water effectief worden afgevoerd. Er bestaan verschillende vormen van drainage. Vaak is het noodzakelijk dat zowel de muren als de vloer door middel van een drainagesysteem waterdicht worden gemaakt. Dit gebeurt aan de binnenzijde van de muren en de vloer.

Er wordt een speciale noppenfolie op de bestaande vloer aangebracht. Dit noppenfolie is voorzien van een speciale membraanstructuur, in de vorm van kanalen, die het opstijgend grondwater opvangen. Door middel van een waterpomp wordt het water vervolgens via een verzamelput naar het riool afgevoerd.

De noppenfolie erg sterk is van structuur en door het drainagesysteem dat onder de nieuwe vloer is aangebracht en in stand blijft, zal opstijgend grondwater geen kans meer krijgen de nieuwe vloer binnen te dringen. Na deze behandeling kan de kelder evenwel nog vochtig zijn. Om dit laatste vocht af te voeren, kan gekozen worden voor voldoende ventilatie of door het plaatsen van een luchtontvochtiger.

Richtprijs: De kosten voor de drainage van een gemiddelde kelder bedragen circa € 3.000,00, maar ook bij deze toepassing kan dit oplopen tot € 10.000,00 of meer. Dit is afhankelijk van verschillende factoren, zoals de mate van het vochtprobleem, de grootte en bereikbaarheid van de ruimte. Bovendien speelt de toegepaste vorm van drainage een grote rol: wanddrainage is bijvoorbeeld de duurste variant.

Meer over het draineren van kelders lees je hier.

water in de kruipruimte

Methode 3: vochtige keldermuren injecteren

Het injecteren van muren met een vochtwerend materiaal is de meest gebruikte en effectiefste methode voor het bestrijden van optrekkend vocht . Alhoewel de toepassing relatief eenvoudig is, vergt een effectieve uitvoering zeker grote precisie en vakkennis.

In de buitenmuren worden gaten geboord, net iets hoger dan het grondniveau, met een interval van 10 à 12 centimeter. De gaten die nu zijn ontstaan, worden met een speciaal pistool onder hoge druk met een vochtwerende gel of vloeistof geïnjecteerd. Na het inspuiten van de vloeistof zal deze in het metselwerk uitzetten. Hierdoor krijgt optrekkend vocht niet langer kans de muren binnen te dringen. Na de behandeling moeten de muren uitdrogen, waarna de herstelwerkzaamheden aan de muren kunnen plaatsvinden. Het eindresultaat is dat de muren uiteindelijk zullen uitdrogen.

Richtprijs: vanaf € 100,00 per lopende meter

optrekkend vocht

3. Vochtproblemen door condensatie

Vochtproblemen kunnen door verschillende oorzaken ontstaan. Het hoeft lang niet altijd een fout in de bouwconstructie te zijn. Een vochtprobleem kan ook door interne factoren worden veroorzaakt, zoals een gebrek aan ventilatie of schade aan muren of vloeren. Condensatievocht is een van de vormen van vochtproblemen in huis. Kenmerken van condensatievocht zijn vochtplekken of schimmels in de keuken, badkamer of slaapkamer.

Condensatievocht is een bijzondere vorm van waterlekkage. In een woning ontstaat dit door leven, huisdieren, planten, koken, wassen, douchen en baden. In ruimtes waar een hoge luchtvochtheid is en waterdamp ontstaat, zal condensatie sneller plaatsvinden. Ook lekkages in de isolatie, daken of dakkapellen kunnen condensatievocht veroorzaken. Er ontstaan koude bruggen die de vorming van condensatie verhogen. Bij een goed geïsoleerd huis dat onvoldoende wordt geventileerd kan eveneens condensatievocht ontstaan.

Waterdamp dat of onvoldoende afgevoerd kan worden, zal zich afzetten het plafond en de muren, waardoor schade ontstaat en een ongezond leefklimaat wordt gecreëerd. Condensatievocht kan snel worden afgevoerd door regelmatig voldoende te ventileren. Bij gerenoveerde of nieuwbouwwoningen die goed zijn geïsoleerd, is natuurlijke ventilatie niet altijd mogelijk. In dat geval kan het plaatsen van een ventilatiesysteem een goede oplossing bieden. Ventilatiesystemen zijn in verschillende varianten verkrijgbaar, afhankelijk van de gewenste of noodzakelijke toepassing.

 

TIP: Zorg voor goede ventilatie in uw kelder

Vochtproblemen, schimmels en ongedierte in je kelder kunnen door verschillende oorzaken ontstaan. Een slechte ventilatie kan ook de reden zijn. Let daarom niet alleen op waterdichtheid van de kelder, maar schenk ook aandacht aan voldoende ventilatie in deze ruimte.

Naast natuurlijke ventilatie kan het plaatsen van een ventilatierooster of een ventilatiesysteem, al dan niet in combinatie met een luchtontvochtiger, veel condensatieproblemen voorkomen en oplossen.

Kelderdichten: professionaliteit en prijzen

Je kelder waterdicht maken is vaak een groot en technisch ingewikkelde aangelegenheid. Juist omdat er zoveel mogelijkheden zijn die de vochtproblemen kunnen veroorzaken, zie je snel iets over het hoofd. Kelderdichting is een uitdaging die niet voor alle doe-het-zelvers is weggelegd. Als een onjuiste diagnose wordt gesteld, wordt het vochtprobleem niet opgelost maar wordt het alleen maar erger.

Het is daarom verstandig een diagnose door een erkend vochtbestrijdingsbedrijf uit te laten voeren. Zodoende worden onnodig hoge kosten en verdere schade voorkomen. Je krijgt een goed advies voor een adequate oplossing. Ook beschikken zij over professionele apparatuur.

Vanzelfsprekend hangt er een prijskaartje aan de oplossing van het vochtprobleem in je kelder. Dit is afhankelijk van de ernst van het vochtprobleem, de grootte van de ruimte, de keuze van de toepassing en te gebruiken materialen.