Kelderdrainage

Wanneer er tekenen zijn van een lekkage in je kelder, is het belangrijk zo snel mogelijk actie te ondernemen. Wat als een kleine lekkage of vochtprobleem begint, kan snel uitgroeien tot een groot probleem. Snel aanpakken is daarom het devies. Bij grote vochtproblemen is het raadzaam professionele hulp in te schakelen.
Grote hoeveelheden vocht in een kelder kunnen het best worden afgevoerd door middel van een drainagesysteem. Kelderdrainage kan op verschillende manieren worden uitgevoerd. De meest gebruikelijke vormen van drainage worden hieronder beschreven.

1. Randdrainage

Randdrainage kan het beste worden ingezet als het vocht zich aan de muren manifesteert en niet op de vloer. In dit geval wil het vocht bij de naad, waar de keldervloer en de muren elkaar raken (klimnaad), de kelder binnendringen. Het aanwezige grondwater wil zich een weg naar binnen banen maar wordt geblokkeerd door een betonnen vloer en een bakstenen muur. Als het cement bij de klimnaad poreus is, zal het grondwater via deze weg proberen alsnog in de kelder te infiltreren.

Bij randdrainage wordt er, op de vloer onderaan de wanden van de kelder, een stenen goot gemetseld die is voorzien van een waterdichte cementlaag. Randdrainage zorgt ervoor dat het grondwater, dat daarna via de klimnaad omhoog komt, in een aangebrachte goot wordt opgevangen en dat daarna naar een afvoerput wordt geleid. Vervolgens wordt het water via een pomp eens in de zoveel tijd naar het riool afgevoerd. Randdrainage kan alleen bij stabiele, niet beschadigde betonnen vloeren worden toegepast. Dit komt omdat een poreuze vloer een zuigende werking heeft.

Een poreuze, zuigende vloer vraagt om een andere behandeling: vloerdrainage.

water in de kruipruimte

2. vloerdrainage

Vloerdrainage wordt toegepast als het grondwater via de vloer van de kruipruimte binnendringt. Dit komt voornamelijk voor bij poreuze, niet betonnen vloeren. Bij vloerdrainage wordt een speciale noppenfolie op de bestaande vloer aangebracht. Dit noppenfolie is voorzien van een speciale membraanstructuur, in de vorm van kanalen, die het opstijgend grondwater opvangen. Door middel van een waterpomp wordt het water vervolgens via een verzamelput naar het riool afgevoerd.

Bovenop de folie wordt een nieuwe vloer geplaatst. Dankzij de noppenfolie eronder heeft de vloer geen kans meer om nat te worden. Ook bij deze toepassing wordt het water door middel van een waterpomp, die in de put is geplaatst en is aangesloten op een automatisch circuit, regelmatig naar het riool afgevoerd.

De noppenfolie erg sterk is van structuur en door het drainagesysteem dat onder de nieuwe vloer is aangebracht en in stand blijft, zal opstijgend grondwater geen kans meer krijgen de nieuwe vloer binnen te dringen.

kelderdichting

3. Wanddrainage (box in box)

Wanddrainage wordt toegepast wanneer vocht de wanden van een kelder ernstig heeft aangetast en als bekuiping niet mogelijk blijkt te zijn. Wanddrainage is vergelijkbaar met vloerdrainage. Bij wanddrainage worden de wanden ook van een speciaal noppenmembraan voorzien. Voor de bestaande wand wordt een nieuwe wand geplaatst. Tussen beide wanden wordt het noppenmembraan geplaatst. Het water dat de kelder via de oude wand binnendringt, wordt naar het membraan geleid en via de kanaaltjes naar het grondmembraan getransporteerd.

Wand- en vloerdrainage worden over het algemeen gelijktijdig uitgevoerd omdat beide systemen op dezelfde toepassing zijn geent en goed op elkaar aansluiten en daarnaast omdat het vocht via de vloer afgevoerd moet kunnen worden. Het vocht dat in de noppenfolie in de wanden wordt opgevangen wordt via de noppenfolie in de vloer gezamenlijk afgevoerd. Deze manier van draineren wordt ook wel eens ‘box in box’ genoemd, omdat zowel de wanden als de vloer volledig opnieuw worden bekleed.

Gaten en scheuren dichten voorkomt onnodige drainage

Voor het bestrijden van vocht in de kelder is het niet altijd nodig om een volledige bekuiping of kelderdrainage uit te laten voeren. Tijdig actie ondernemen is daarbij wel van groot belang. Het is mogelijk dat slechts enkele scheuren het vochtprobleem in de kelder de boosdoeners zijn. Daarnaast kan vocht ook via leidingen en afvoerbuizen worden veroorzaakt. Het is daarom verstandig een diagnose door een erkend vochtbestrijdingsbedrijf uit te laten voeren. Zodoende worden onnodig hoge kosten voorkomen.

Ventilatie

Vochtbestrijding en ventilatie kunnen niet los van elkaar bestaan. Slechte ventilatie heeft altijd condensvorming tot gevolg. Zeker wanneer je overweegt de kelderruimte als opslagruimte of extra leefruimte te gaan gebruiken, kan een mechanisch ventilatiesysteem een goede oplossing zijn (Ventilatiesysteem C of D). Deze systemen worden hier beschreven. Door het plaatsen van een geschikt ventilatiesysteem ontstaat een goede luchtcirculatie. Een ventilatiesysteem dat met een kelderdrainage wordt gecombineerd, garandeert een droge, gezonde ruimte waardoor vocht, schimmels en muffe geuren geen kans krijgen.

Prijzen

Vanzelfsprekend hangt er een prijskaartje aan de oplossing van het vochtprobleem in je kelder. Dit is afhankelijk van de ernst van het vochtprobleem, de grootte van de ruimte en de keuze van de toepassing.

Het laten uitvoeren van een randdrainage is minder ingewikkeld dan een vloer- of wanddrainage.

De kosten voor een kelderdrainage van een gemiddelde kelder bedragen ca. € 3.000,00 (startprijs), maar kunnen oplopen tot € 10.000,00 of meer. Dit heeft vooral te maken met de moeilijkheidsgraad van de werken, de ernst van het vochtprobleem en de totale oppervlakte van de kelder.

Voor het draineren van je kelder is het dan ook verstandig verschillende offertes aan te vragen bij diverse professionele vochtbestrijdingsbedrijven. Een professional kan je het beste adviseren over de toepassing die in jouw situatie het beste is (maatwerkoplossing). Bovendien is een correcte uitvoering van de werkzaamheden daarmee gegarandeerd zodat onnodige kosten achteraf worden voorkomen.