Carebrick: werking, voordelen & kosten

Het Carebrick® systeem: innovatieve manier van vochtbestrijding

CAREBRICK® is een innovatief vochtbestrijdingssysteem. Het is de meest structurele en milieuvriendelijke manier om vocht in je woning te bestrijden. Het systeem bestaat uit een element en een keramische koker. Het heeft een vochtregulerende werking. Door middel van de natuurlijke luchtstroom vindt er een verdampingsproces plaats. Vocht wordt via de kokers op een natuurlijke manier uit de muren naar buiten afgevoerd.

Het CAREBRICK® systeem is een effectieve variant op de bestaande en vaak toegepaste methodes bij de bestrijding van vocht, namelijk het injecteren en onderkappen van muren.

Gevolgen van teveel vocht in huis

Alle vormen van teveel vocht in je huis zijn schadelijk, zowel voor de constructie als voor je gezondheid. Bovendien leidt teveel vocht in huis tot extra energiekosten omdat vochtige lucht zich moeilijker laat verwarmen. Ook de isolatie van vochtige muren heeft een verminderd effect: de warmte wordt door de muren opgezogen en waardoor de ruimte kil blijft.

Carebrick
Carebrick Systeem Spouw
cb-bovenaanzicht-steens-strak

Het Carebrick systeem

Het Carebrick® systeem: Plaatsing

Bij het Carebrick® systeem worden elementen met een keramische koker in een vochtige muur geplaatst. De elementen worden op een hoogte van ongeveer 35 centimeter boven het maaiveld geplaatst en de afstand ertussen bedraagt ongeveer een halve meter. Het aantal benodigde elementen per pand is gemiddeld 2,2 per strekkende meter. De Carebrick elementen worden over het hele buitenoppervlak van de gevel geplaatst. Deze vochtbestrijdingsmethode kan zowel bij enkelsteens- als spouwmuren toegepast worden.

Het Carebrick® systeem: De werking

Het element is voorzien van twee openingen. Door de ene opening stroomt de buitenlucht in de luchtkamers van het element. Door de tweede opening ontstaat doorstroming of doortocht. Doordat er een verdampingsproces ontstaat, koelt de lucht in de koker af. Er ontstaat een koudebrug. Omdat vocht de eigenschap heeft naar de koudste plek te stromen, verplaatst het vocht in de muur en in de spouw naar deze koudste plek. Daar verzamelt het zich, waarna het vervolgens automatisch met de luchtstroom mee naar buiten wordt gezogen en afgevoerd.

Door de intensieve beluchting wordt, afhankelijk van weer en windsnelheid, doorlopend vocht aan het pand onttrokken. Zelfs tot onder het vloeroppervlak. Tijdens dit proces verdwijnt ook het vocht in en aan de binnenzijde van de muur.

Doordat het vocht wordt afgevoerd zal de luchtvochtigheid in de woning afnemen. Het huis laat zich gemakkelijker verwarmen omdat de binnenlucht droger is.

Lees hier meer over Carebrick vochtbestrijding

Kosten Carebrick vochtbestrijding

CAREBRICK® systeem: Prijs

De investering voor het CAREBRICK® systeem is van meerdere factoren afhankelijk. Voorbeelden zijn de aard van het vochtprobleem en de grootte van het project.

Prijsindicatie: gemiddeld € 125,00 per lopende meter.

Deze prijsindicatie geldt zowel voor een spouwmuur als voor een enkelsteens muur.

Meer informatie meer over Carebrick vochtbestrijding

Wat zijn de voordelen?

Het Carebrick® systeem: Voordelen

Met het Carebrick® vochtbestrijdingssysteem worden vochtproblemen in muren doeltreffend opgelost. Het systeem kan snel en eenvoudige worden geplaatst. Afhankelijk van de grootte van de woning kan het systeem binnen 1 dag worden gerealiseerd. Het systeem is zowel bij optrekkend als voor doorslaand vocht toepasbaar.

Door het CAREBRICK® systeem wordt het proces van vochtopname in de muren stopgezet. Het systeem treed direct na plaatsing in werking en zorgt ervoor dat het teveel aan vocht naar buiten wordt afgevoerd.

De droogtijd van de muren is afhankelijk van de hoeveelheid vocht die in de muren is opgenomen. Het afvoerproces is ook afhankelijk van het type steen van de muur (spouw of massieve muren uit natuurgesteente).

Het CAREBRICK® systeem heeft een levenslange garantie.

optrekkend vocht
Carebrick

Voordelen ten opzichte van injecteren

1. Het CAREBRICK® systeem is volledig milieuvriendelijk, natuurlijk en duurzaam. Bij deze toepassing zijn geen chemicaliën of agressieve schoonmaakmiddelen nodig.

Bij het injecteren van muren is dit wel het geval: er wordt een chemische gel in een vochtige muur geïnjecteerd om optrekkend vocht tegen te gaan.

2. Bij muurinjectie bestaat de kans dat niet alle vochtige plekken goed kunnen worden bereikt of dat de vochtwerende gel niet overal gelijkmatig in de muur wordt aangebracht waardoor het vochtprobleem niet volledig is opgelost.

3. Bij muren die dusdanig door vocht zijn verzadigd, is het niet altijd mogelijk deze op een efficiënte manier te injecteren. De gel kan niet alle plaatsen goed bereiken.

Voordelen ten opzichte van het onderkappen van uw muren

1. Het plaatsen van het CAREBRICK® systeem (de elementen en de keramische kokers) is in bouwkundig opzicht veel gebruikersvriendelijker dan het onderkappen van muren.

2. Het CAREBRICK® systeem kan in ongeveer 1 dag worden geplaatst. De ernst van het vochtprobleem en de omvang van het project zijn daarbij doorslaggevende factoren.

Het onderkappen van muren neemt veel meer tijd in beslag omdat hierbij de constructie van de gehele woning aangepakt moet worden.

3. Het CAREBRICK® systeem vereist geen muurafwerking.

Na het onderkappen van muren is het wel noodzakelijk de buiten- en binnenmuren opnieuw af te werken.

Zijn er nadelen verbonden aan het systeem van Carebrick

Het Carebrick® systeem: Nadelen

Het CAREBRICK® systeem kan niet zelf worden geplaatst. Dit komt omdat het een nauwkeurig werkwijze betreft. Plaatsing vindt uitsluitend door eigen specialisten plaats. Zodoende wordt de garantie op de werking van het systeem gegarandeerd.

Wel is het uit esthetisch oogpunt mogelijk de elementen in dezelfde kleur als de buitenmuur te schilderen.

carebrick

Wanneer kunt u resultaat verwachten?

Het Carebrick® systeem: Resultaat

Over het algemeen zullen na het eerste jaar al goed resultaten zichtbaar zijn, maar dit proces kan ook twee of drie jaar duren.

Afhankelijk van de ernst van het vochtprobleem en de samenstelling van de muren zal meer of minder tijd benodigd zijn voor het uitdrogen van de muren.

Moeten de Carebrick elementen onderhouden worden?

Het Carebrick® systeem: Onderhoud

Het CAREBRICK® systeem vergt nauwelijks onderhoud. Wel is het belangrijk dat de doorstroming van de lucht via de elementen niet wordt geblokkeerd door obstakels zoals bijvoorbeeld afvallende bladeren en spinnewebben. De openingen in de elementen moeten vrij blijven. Geadviseerd wordt om de elementen éénmaal per jaar te controleren en daar waar nodig vrij te maken zodat de luchtstroom door het element niet wordt belemmerd.

Kan Carebrick gedeeltelijk geplaatst worden?

CAREBRICK® systeem: Gedeeltelijke plaatsing

Het is niet mogelijk om de buitenmuren gedeeltelijk van het CAREBRICK® systeem te voorzien, ook al is het vochtprobleem niet in alle muren aanwezig. Als slechts een gedeelte van de buitenmuur van de elementen wordt voorzien, bestaat het risico dat het vocht zich naar een andere plek in de buitenmuur verplaatst. Om dat te voorkomen, is het noodzakelijk de gehele buitenmuur van elementen te voorzien. Ook in het kader van de levenslange garantie is dit noodzakelijk.