Tips & oplossingen bij vochtige muren

Vocht in huis

Nederland is een waterland. Vochtige muren komen dan ook veel voor in ons land, veel vaker dan je zelf zou denken. Het is een vervelend probleem dat door veel verschillende oorzaken kan ontstaan.

Een te hoog vochtgehalte is ongezond en kan op termijn voor grote problemen zorgen. Dus als je last hebt van vochtproblemen dan is het zaak de oorzaak te (laten) onderzoeken en zo snel mogelijk actie te ondernemen.

Gevolgen

Vochtige muren kunnen veel schade in en rondom je huis veroorzaken en tasten de constructie van je woning aan. Ook veroorzaken ze een slecht en ongezond binnenklimaat. Doordat vocht vaak geleidelijk ontstaat, wordt het niet altijd direct herkend. Vocht veroorzaakt schimmels en trekt ongedierte aan. Ook zorgt een te hoog vochtgehalte voor een verhoogde energierekening.

Vochtige muren: Oorzaken en oplossingen

Om vochtproblemen te kunnen herkennen, zetten we hieronder de verschillende soorten vochtproblemen op een rijtje en praktische oplossingen om deze te (laten) verhelpen.

1. Optrekkend vocht

Optrekkend vocht in muren is een probleem dat het meest voorkomt in je huis. Het kan zowel op de binnenmuur als op de buitenmuur ontstaan, ter hoogte van het maaiveld. Het probleem wordt veroorzaakt door het ontbreken van een waterkering of door een poreuze waterkering op het grondniveau. Daardoor heeft grondvocht vrij spel en kan het vocht naar binnen sijpelen en door de muren worden opgenomen.

Gevolgen

Aan de onderzijde van de vochtige muren kunnen vochtplekken en schimmels ontstaan. Op bakstenen muren kan zich salpeter vormen, een witte uitslag die ontstaat doordat chemische elementen in het grondwater in contact komen met het vocht in de muur. Andere kenmerken van optrekkend vocht zijn loslatend behang en beschadigd pleisterwerk aan de onderzijde van de muur.

optrekkend vocht

Oplossingen

Optrekkend vocht kan op drie manieren effectief worden bestreden:

Muren injecteren

In de buitenmuren worden gaten geboord, net iets hoger dan het grondniveau, met een interval van 10 à 12 centimeter. In deze gaten wordt met behulp van een speciaal pistool onder hoge druk vochtwerende gel of vloeistof geïnjecteerd. Na het inspuiten van de vloeistof zal deze in het metselwerk uitzetten. Hierdoor krijgt optrekkend vocht niet langer kans de muren binnen te dringen. Prijsindicatie: vanaf ongeveer € 100,00 per lopende meter.

Muren onderkappen

Hierbij worden horizontale sleuven in het metselwerk gefreesd. In de vrijgekomen ruimte wordt een kunststof vochtkering aangebracht waardoor vocht niet langer in de muren kan optrekken. Er wordt dan een fysieke waterkering aan de onderzijde van de gevel aangebracht. Na verloop van tijd zal de muur uitdrogen en kan opnieuw worden afgewerkt. Deze techniek is erg ingrijpend en wordt daarom voornamelijk bij grote renovaties toegepast.

Prijsindicatie: vanaf € 100,00 à € 150,00 per lopende meter.

Carebrick Vochtbestrijdingssysteem

Dit is een vernieuwende vochtbestrijdingsmethode kan zowel op enkelsteens- als op spouwmuren worden toegepast. Met deze methode worden elementen met een keramische koker in vochtige muren geplaatst. De elementen in de koker bevatten twee openingen. Hierdoor ontstaat een luchtstroom in de aangetaste muur. Door de luchtstroom koelt de lucht af en er ontstaat een koudebrug. Het vocht in de muur wordt naar deze koudebrug gezogen en wordt vervolgens naar buiten afgevoerd.

Prijsindicatie: gemiddeld € 125,00 per lopende meter.

2. Condensatie vocht

Condensatievocht woonvocht is een bijzondere vorm van waterlekkage. Als de condens te weinig kans krijgt de woning te verlaten, zal het tot vochtproblemen leiden. In ruimtes waar een hoge luchtvochtheid is, zoals de badkamer, de keuken of een kelder die niet (voldoende) wordt geventileerd, zal condensatie sneller plaatsvinden. Kenmerken zijn vochtplekken en schimmelvorming op de binnenmuren en het langdurig beslaan van de ramen aan de binnenzijde.

Condensatievocht wordt veroorzaakt door gebrekkige ventilatie. Dit probleem doet zich niet alleen voor in oudere huizen. Ook in moderne woningen die goed zijn geïsoleerd en in gerenoveerde woningen, kunnen vochtproblemen door condensatie ontstaan. In oude woningen kan natuurlijke ventilatie via kieren en spleten gemakkelijker plaatsvinden. Bij moderne, goed geïsoleerde en gerenoveerde woningen is dit niet mogelijk. Daar is de oplossing een goed ventilatiesysteem.

Condensatie vocht

Oplossingen

Beter ventileren is de oplossing om een te veel aan woonvocht uit de woning te verwijderen. Daarvoor zijn verschillende mogelijkheden. Welke optie het beste geschikt is, heeft ermee te maken in hoeverre de woning is geïsoleerd en wat de energieprestatie van de woning is.

De keuzes variëren enerzijds van ventilatie op natuurlijke wijze (raam open zetten, ventilatieroosters in het raam aanbrengen of het plaatsen van een badkamerventilator)

Anderzijds is mechanische ventilatie een effectieve methode. Er zijn verschillende systemen verkrijgbaar.

Goede ventilatie zorgt ervoor dat condensatievocht effectief en tijdig de woning verlaat. Naast een gezond leefklimaat en schade aan de constructie vertaalt dit zich terug in een lagere energierekening.

3. Doorslaand vocht

Doorslaand vocht wordt ook wel regendoorslag genoemd. Vooral aan de regenzijde van de gevel kunnen door slijtage poreuze plekken en barsten in voegwerk en bakstenen ontstaan. De buitengevel verliest zijn beschermende schil waardoor regenwater gemakkelijk kan binnensijpelen. De muren nemen het vocht op en raken na verloop van tijd verzadigd. Daarna slaat het vocht letterlijk door naar de binnenmuren, die ook vochtig worden. Vochtplekken, schimmelvorming, een muffe lucht en ongedierte zijn dan het gevolg. Als deze situatie niet wordt verholpen, kunnen er zich op termijn ook andere problemen voordoen.

Lees hier meer over doorslaand vocht

vochtige muren

Oplossingen

Een poreuze gevel kan over het algemeen goed worden behandeld door herstelwerkzaamheden uit te voeren en de buitenmuur daarna met een vochtwerende verf te impregneren.

Buitengevelisolatie biedt een goede oplossing voor gevels die erg zijn beschadigd of wanneer er andere problemen met de gevel zijn.

4. Koudebruggen

Een koudebrug is een gat in een deel van de buitenschil van de woning en doet zich voor op een plaats waar de isolatielaag is onderbroken. De thermische weerstand is dan lager dan de warmteweerstand van de rest van de constructie. Op bepaalde plekken ontstaan koudere zones (spiegels, muur, plafond) waardoor condensvorming ontstaat en bovenmatig warmteverlies tot gevolg heeft. Koudebruggen in een spouwmuur kunnen ontstaan doordat het isolatiemateriaal niet goed over de spouw is verdeeld of is uitgezakt. Ook achtergebleven bouwpuin of spouwankers kunnen koudebruggen veroorzaken.

Oplossingen

Om het probleem goed in kaart te kunnen brengen, is een inspectie van de spouwmuur, met behulp van een camera, meestal nodig. Obstakels die een koudebrug veroorzaken, zoals speciebaarden, kunnen mogelijk worden verwijderd. Eventueel beschadigd isolatiemateriaal kan vervolgens worden verwijderd waarna een nieuwe isolatielaag (PUR of glaswolvlokken) kan worden aangebracht.

5. Lekkage

Waterlekkage kan ook een oorzaak zijn van vochtproblemen. Dergelijke lekkages kunnen ontstaan aan waterleidingen, afvoerbuizen, CV leidingen en dakgoten. Doordat er vaak sprake is van een geringe lekkage en veel leidingen in muren zijn weggewerkt, wordt een lekkage vaak pas na verloop van tijd opgemerkt. Door de ophoping van het vocht kan de aangerichte schade dan al aanzienlijk zijn. Kenmerken van vochtige muren zijn vochtplekken, schimmelvorming, loslatend behang en beschadigd pleisterwerk.

Natte muren kunnen dus worden veroorzaakt door lekkende leidingen of afvoeren. In dat geval is het belangrijk om te controleren of er leidingen of afvoeren in de muur lopen die mogelijk beschadigd kunnen zijn. Het laten uitvoeren van een lekdetectie is een goede optie om het vochtprobleem goed in kaart te brengen, waarna een effectieve oplossing mogelijk is.

vochtige muren

Gevolgen van vochtige muren

Gezondheidsklachten

Een vochtige woning die onvoldoende wordt geventileerd is altijd ongezond, zeker als er daardoor schimmels ontstaan. De sporen van de schimmels kunnen tot heel veel klachten leiden. Bij inademing kunnen allergische reacties en allerlei luchtwegproblemen ontstaan, maar ook vermoeidheid, huiduitslag, verkoudheid, hoofdpijn (zelfs migraine), gewrichts- en zenuwpijn en hooikoorts gerelateerde klachten.

Ook de uitwerpselen van de huisstofmijt veroorzaken allergische reacties. Hierdoor kun je kortademig worden, hoesten of andere astmatische aandoeningen krijgen.

Huisstofmijt & ongedierte

Ongedierte, zoals zilvervisjes, papiervisjes, oorwormen, pissebedden en andere insecten, leven graag in vochtige omgevingen. Waarschijnlijk heb je deze ongewenste bezoekers liever niet in je huis. Alhoewel het ongedierte zelf ze niet direct schadelijk is voor je gezondheid, kunnen de uitwerpselen wel veel overlast door allergische reacties veroorzaken.

Voorkom verdere schade aan je woning

Een vochtprobleem dat langdurig is en niet wordt opgelost, veroorzaakt op termijn nadelige gevolgen voor de constructie van je woning. Voorbeelden daarvan zijn lekkages, vochtige muren, schimmelvorming, beschadigd pleisterwerk, rottende houten balken of roestvorming op metalen buizen en onderdelen van de constructie. Het (laten) herstellen van de veroorzaakte schade kan een flinke schadepost opleveren.

Het is dus van groot belang om vochtige muren zo snel mogelijk en grondig aan te pakken. Het stellen van een correcte diagnose is daarom de eerste stap om het probleem vast te stellen en een de juiste oplossing toe te passen. Door snel en adequaat te handelen worden onnodig hoge kosten vermeden. Ook voorkom je dat je huis in waarde daalt.

Een professionele vochtbestrijder heeft de nodige kennis en ervaring om een goede beoordeling van het probleem te maken en ook om het vochtprobleem vakkundig te verhelpen.

Vraag offertes aan bij verschillende vochtspecialisten. Niet alleen prijzen maar ook werkwijze en levertijden kunnen verschillen.

Vraag hier vrijblijvend offertes aan bij erkende vochtbestrijdingsbedrijven