Water in de kelder

Water in de kelder is een ongewenste situatie. Dit probleem komt helaas vaak voor en moet zo snel mogelijk worden opgelost. Water, dat door welke oorzaak dan ook naar binnen dringt, veroorzaakt veel schade en ongemak. De oorzaak van water in je kelder kan op verschillende manieren ontstaan. Daarom is het erg belangrijk dat de juiste diagnose zo snel mogelijk wordt gesteld, zodat het probleem adequaat opgelost kan worden. Hieronder een beschrijving van de oorzaken en hoe deze op te lossen.

Probleem 1: Lekkages

In veel kelders zijn waterleidingen of afvoerbuizen aangebracht. Hieraan kunnen lekkages ontstaan. Maar ook invloeden van buiten het huis kunnen waterlekkages veroorzaken. Voorbeelden daarvan zijn een beschadigde rioolbuis of de gevolgen van een verzakking van het fundament.Doordat de aangebrachte waterblokkade is doorbroken, kan het vrijkomende water gemakkelijk via de muren en/of de kelder de woning binnendringen.

In veel gevallen worden leidingen goed weggewerkt, vanuit praktische en esthetische redenen. Daardoor is het vaak moeilijk om te achterhalen waar en waardoor de wateroverlast wordt veroorzaakt. Is het een lek of komt het door een andere oorzaak? Een aanwijzing om te bepalen of het water door een lek wordt veroorzaakt, is als de toevoer van het water relatief snel de kelder binnenkomt. Een andere aanwijzing voor lekkage is als het water blijft staan (in plassen) en het water niet steeds terugkeert.

Oplossing: Lekopsporing

Allereerst moet de oorzaak van de wateroverlast worden vastgesteld. Zonder de juiste kennis en professionele apparatuur is het moeilijk om de oorzaak en de locatie van het lek te achterhalen. Als er sprake is van een lekkage of het vermoeden daarvan, kun je het beste contact opnemen met een erkend vochtbestrijdingsbedrijf. De professional zal door middel van een lekdetectie controleren of er een lek is en zo ja, waar zich dat bevindt.

water in de kelder

Dichten van het lek

Nadat er duidelijkheid is of er een lek is en waar zich dat bevindt, zal het lek gedicht moeten worden om het probleem te verhelpen en verdere schade te voorkomen. De behandeling die gekozen zal worden, is afhankelijk van de ernst en omvang van het lek.

Prijs: De kosten voor een grondige lekdetectie bedragen gemiddeld tussen € 300,00 en € 400,00.

Probleem 2: Inkomend water in de kelder door hevige regenval

Water in een kelder kan worden veroorzaakt door zware en/of langdurige regenval. Als de muren in de kelder onvoldoende bestand zijn tegen vocht van buiten, en dus een te lage vochtweerbaarheid hebben, bestaat het risico dat het water de kelder binnendringt. Vaak ligt daar een combinatie van oorzaken aan ten grondslag. Een hoog grondwaterpeil, de samenstelling van de grond, de locatie en de hoeveelheid neerslag spelen daarbij een belangrijke rol.

Daarbij is de conditie van de riolering eveneens een belangrijke factor. Door een plotselinge of langdurige toevoer van hemelwater kan het zijn dat de riolering al dat water niet snel genoeg kan verwerken. Er ontstaat een overloop of een scheur in de riolering, met alle gevolgen van dien.

Probleem 3: Verstopte riolering of afvoerleidingen

Ook een verstopte riolering of afvoerleiding kan leiden tot wateroverlast in de kelder.

Oplossing en preventie

Het is daarom belangrijk om afvoerleidingen en riolering regelmatig op verstoppingen te controleren. Door goed en regelmatig onderhoud en controles uit te voeren, kan wateroverlast in de kelder worden voorkomen.

Probleem 4: Een hoge grondwaterstand

Water heeft een grote kracht waar niet altijd voldoende bij wordt stilgestaan. Op een huis dat gebouwd is in een gebied met een hoge grondwaterstand, wordt daardoor een grote druk op de muren en de vloer van de kelder uitgeoefend. Als muren, vloeren of fundering niet sterk genoeg zijn of bijvoorbeeld door scheuren zijn beschadigd, kan het grondwater de kelder gemakkelijk binnendringen. Dit fenomeen wordt opstijgend grondwater genoemd. De oplossing is daarom het waterdicht maken van de kelder. Dit is op verschillende manieren mogelijk:

Oplossing 1: Kelderdichting via bekuiping

Een vaak gehanteerde en bewezen toepassing bij de bestrijding van grondwater in de kelder is kelderbekuiping. Allereerst wordt vastgesteld op welke plaats het water de kelder binnenkomt, door middel van het afkappen van de muren. Daarna worden de lekken met een speciaal vulmidden gedicht. Tenslotte zullen de keldermuren met een waterdicht cement worden behandeld.

De droogtijd bedraagt 24u – 48u. Daarna worden nog verschillende cementerings- en fixeerlagen aangebracht om er zeker van te zijn dat de keldermuren volledig waterdicht zijn.

Het is mogelijk een kelder zowel aan de binnen- als aan de buitenkant te bekuipen. De laatste optie is helaas niet mogelijk bij bestaande kelders.

Prijs: Kelder bekuipen aan de binnenzijde: Gemiddeld € 15,00 à € 17,00 per m².

Kelder bekuipen aan de buitenzijde: Gemiddeld € 60,00 per m².

Oplossing 2: Kelderdrainage

Kelderdrainage is een toepassing die vooral wordt gehanteerd bij een te hoge druk van het grondwater.

Door het drainagesysteem wordt het vocht uit de bestaande wanden en vloer opgenomen. Het geabsorbeerde vocht wordt vervolgens naar een centraal punt in de kelder geleid en vervolgens via een waterpomp naar de riolering afgevoerd.

Vervolgens wordt een vochtwerend noppenfolie over de huidige kelderwanden en/of –vloer aangebracht, waarna hier bovenop een nieuwe vloer of wand wordt geplaatst. Door deze toepassing wordt voorkomen dat er opnieuw vocht in wanden of vloeren ontstaat.

Prijs Kelderdrainage: Gemiddeld vanaf € 3.000,00 à € 10.000,00.

De prijs is afhankelijk van de oppervlakte en moeilijkheidsgraad.

Oplossing 3: Muren injecteren

Een andere, effectieve oplossing is het injecteren van muren. Bij deze methode worden gaten in de buitenmuren geboord, net boven het grondniveau. In de gaten die zijn ontstaan, wordt een vochtwerende gel ingespoten die uitzet. Door de nu ontstane versperring kan het opstijgend grondwater niet langer de woning binnendringen.

Prijs Muren injecteren: Gemiddeld € 100,00 à € 150,00 per m².

optrekkend vocht