Vochtwerende verf

Vochtige muren kunnen door meerdere oorzaken ontstaan. Voor de bestrijding ervan moet de oorzaak dus eerst worden achterhaald.

Oorzaken

Er kunnen dus meerdere oorzaken zijn die vochtige muren veroorzaken, zoals:

  • Optrekkend vocht dat door grondwater via poreuze stenen of een gat in de kelder of kruipruimte de woning binnendringt.
  • Doorslaand vocht dat zich via de buitenmuren den weg naar binnen kan dringen. Dit komt vooral voor aan de regenzijde van de woning.
  • Vochtplekken en schimmels op de binnenmuren door een teveel aan vocht, bijvoorbeeld lekkages.
  • Condensatievocht wegens onvoldoende ventilatie in vochtige ruimtes door koken, wassen, douchen, baden, leven, huisdieren en planten.

Lees hier meer over verschillende soorten vochtproblemen

Gevolgen

Vocht in huis is altijd schadelijk, zowel voor de bouwconstructie als voor je gezondheid. Elders op deze website zijn de gevolgen daarvan uitgebreid beschreven.

Diagnose

Het is daarom belangrijk eerst de oorzaak van je vochtprobleem vast te stellen voordat er aan een oplossing gewerkt kan worden. Voor sommige vochtproblemen kan een waterafstotende verf worden toegepast. Maar door het uitsluitend aanbrengen van waterafstotende verf op vochtige muren en waarvan niet tevoren is vastgesteld waardoor het probleem is ontstaan, kunnen op andere plaatsen nieuwe vochtproblemen veroorzaken. De bron van het vochtprobleem moet altijd worden aangepakt. De eigenschap van water en vocht is namelijk dat het zich altijd een weg naar buiten wil banen. Het is dus zaak te voorkomen dat het vocht na verloop van tijd gewoon verder in de muur intrekt, op een andere manier terugkeert of op andere plaatsen problemen veroorzaakt.

Mogelijkheden vochtige muren bestrijden

Vochtige muren kunnen in sommige gevallen bestreden worden door het aanbrengen van vochtwerende verf. Alhoewel dit niet altijd de oplossing is voor het vochtprobleem, kunnen vochtige muren door het aanbrengen van vochtwerende verf in sommige gevallen een uitkomst bieden.

Afhankelijk van de ernst en aard van je vochtprobleem zullen soms andere, meer structurele oplossingen gezocht moeten worden.

Oplossingen

Soms kan een vochtprobleem al worden verholpen door goed te ventileren. Vochtwerende verf kan ook als voorzorgsmaatregel worden aangebracht. Daardoor bescherm je je muren tegen indringend vocht. In ruimtes die voor vocht gevoelig zijn, zoals de keuken, badkamer of kelder, kan deze aanpak erg nuttig zijn.

Ook kan de gevel goed worden behandeld met vochtwerende verf. Doorslaand vocht zal daardoor niet zo gemakkelijk de woning kunnen binnendringen.

In alle gevallen geldt dat eerst vastgesteld moet worden wat de oorzaak is van het vocht in de woning. Het aanbrengen van vochtwerende verf kan helpen, maar het onderliggende probleem moet ook worden aangepakt. Alleen dan kan het vochtprobleem definitief worden verholpen.

Vochtwerende verf: waar aan te brengen

Het aanbrengen van vochtafstotende verf op vochtige muren kan een oplossing zijn, maar levert niet in alle situaties voldoende resultaat. De oorzaak van het vocht moet eerst opgelost zijn voordat met het aanbrengen van de verf kan worden gestart. Het aanbrengen van de verf op een vochtige muur is daarom dus slechts een deel van de totaaloplossing van je vochtprobleem.

Vochtwerende verf kan voor onderstaande situaties worden gebruikt:

Vochtwerende verf voor binnen- en buiten muren

Vochtproblemen kunnen zowel op binnen- als buitenmuren voorkomen. Daarom zijn er vochtwerende verven voor binnen- en buitengebruik in de handel.

1. Waterafstotende verf buitenmuren

Het toepassen van vochtwerende verf op buitenmuren kan zeker effectief zijn. Doorslaand vocht kan daardoor bijvoorbeeld worden tegengegaan. Een bijkomend voordeel is dat door de verflaag een extra beschermende laag op je gevel wordt aangebracht.

Het is daarbij wel erg belangrijk dat de gevel tevoren goed wordt gereinigd. De verf kan zich daardoor beter hechten waardoor bescherming langer is gegarandeerd.

2. Waterafstotende verf binnenmuren

Door het aanbrengen van vochtwerende verf op binnenmuren worden deze tegen indringend vocht beschermd. Een bijkomend voordeel is dat de verflaag ook lelijke vochtkringen bedekt.

Het aanbrengen van vochtwerende verf in ruimtes die voor condensatievocht gevoelig zijn, zoals de badkamer en de keuken, kan daar erg effectief zijn. De verf zorgt ervoor dat het condensatievocht niet kan neerslaan op de muren en voorkomt dat het er vervolgens intrekt. Ventilatie blijft in deze ruimtes ook altijd noodzakelijk!

doorslaand vocht

Prijs vochtwerende verf

Vochtwerende verf van professionele kwaliteit is niet voordelig.

De gemiddelde prijs voor een blik vochtwerende verf van professionele kwaliteit bedraagt ongeveer € 250,00 per 10 liter.

Natuurlijk zijn er alternatieve en voordeliger verfsystemen verkrijgbaar, de zogenaamde 2-in-1-verfsystemen. Het rendement daarvan is evident minder. Bij deze methode is het niet nodig om het voorstrijkmiddel apart aan te brengen. Als het vochtprobleem niet te ernstig is, kan dit type verf goed worden gebruikt. Voor vochtproblemen die serieuzer van aard zijn, zoals grondvocht dat zich een weg door de muur probeert te banen, kan beter een professionele verfsoort worden gebruikt.

Aanbrengen vochtwerende verf: werkwijze

Voordat met het aanbrengen van de verf gestart kan worden, moet de ondergrond stabiel zijn en goed worden schoongemaakt. Zorg er dus voor dat het te behandelen oppervlak eerst goed wordt gereinigd. De hechting van de verf zal daardoor veel beter zijn waardoor een langere levensduur mogelijk is.

Het is in de meeste gevallen voldoende om twee lagen verf aan te brengen. Laat de eerste verflaag goed drogen voordat de tweede laag wordt aangebracht. Lees de aanwijzingen van de fabrikant op de verpakking daarom goed.

De hoeveelheid (liters verf) die je nodig zult hebben, is afhankelijk van diverse factoren: het type verf, de mate van poreusheid en de structuur van de ondergrond.

De verf kan het beste onverdund op de muur worden aangebracht. Maak daarbij gebruik van een kwast of een roller met een medium hardheidsgraad.

Kies voor een gedegen aanpak van je vochtprobleem

Vochtwerende verf kan in sommige situaties een vochtprobleem voorkomen (preventie) of oplossen (bijvoorbeeld doorslaand vocht). Echter, in veel situaties is het geen sluitende oplossing voor het echte vochtprobleem. Denk daarbij aan optrekkend vocht.

Een bijkomende factor is dat vochtwerende verf redelijk duur is. Het is daarom van groot belang dat het onderliggende vochtprobleem eerst aan te pakken om het vochtprobleem definitief te verhelpen.

Professional 

Vaak is de oorzaak van een vochtprobleem niet gemakkelijk te detecteren. Om het vochtprobleem definitief op te lossen, is het vaak verstandig om een deskundig vochtbestrijdingsbedrijf in te schakelen. Zodoende wordt de echte oorzaak snel ontdekt en kan het vochtprobleem op de juiste manier worden aangepakt. Door deze werkwijze voorkom je onnodige vertraging en extra kosten.