Condens op uw ramen

Condensatie

Condens, vocht- en schimmelplekken zijn duidelijke kenmerken van een teveel aan vocht in een ruimte.

Door het gebruik van warm water ontstaat waterdamp. Als de luchtvochtigheidsgraad te hoog wordt, zal er door de waterdamp condensatie plaatsvinden. Als de vochtige lucht de ruimte niet kan verlaten, zal dit als condens neerslaan op koude oppervlakken, zoals ramen, spiegels, muren en plafonds. De kans dat er vochtplekken, schimmels en een muffe lucht ontstaan, is dan ook groot. Vochtige of bedompte lucht is moeilijk te verwarmen en kost meer energie dan droge, frisse lucht. Goede ventilatie is dan ook van groot belang.

Hoe ontstaan condens op uw ramen?

Bij renovatie- en isolatiewerken maak je je huis luchtdichter om het tegen de kou te beschermen. Een gevolg hiervan is dat er minder droge lucht binnen kan komen. Door het verschil in temperatuur wordt waterdamp omgezet in condens. Als de oorzaak van condens niet tijdig wordt opgelost, zal dit o.a. tot vochtplekken en schimmelvorming leiden.

Condensatie vocht

Gevolgen

Los van het feit dat vocht- en schimmelplekken er lelijk en onsmakelijk uitzien, is het schadelijk voor je gezondheid en veroorzaakt het vocht schade aan de woning.

Op een gegeven moment zullen door de vochtproblemen vochtige plekken en schimmels op plafonds, muren en voegen ontstaan. Schimmels voelen zich prettig in een warme, vochtige en slecht geventileerde omgeving. Er ontstaat een muffe, ongezonde lucht die een nadelig gevolg heeft voor je gezondheid. De gevolgen op een rij:

Constructie

Vocht heeft de eigenschap in poreus materiaal binnen te dringen. Na verloop van tijd bereikt het vocht de binnenmuren waardoor de muurafwerking wordt aangetast en zo zelfs kan doordringen tot de constructie van de woning. De risico’s van te veel vocht zijn houtrot, roestvorming aan leidingen en metalen constructies, slijtage en lekkages, de vorming van schimmel en vochtplekken waardoor salpeter wordt gevormd dat zeer gevaarlijk is. Het uiteindelijke gevolg kan zijn dat de draagkracht van de constructie vermindert. De waarde van de woning zal daardoor ook afnemen.

Gezondheid

Vochtproblemen veroorzaken een ongezond leefklimaat. Door vocht ontstaat een muffe geur in huis en schimmels en vochtplekken kunnen zich gemakkelijk ontwikkelen. Luchtwegen, ogen, neus en keel raken geïrriteerd, hoofdpijn, misselijkheid en ook allergieën kunnen ongemerkt ontstaan. Bestaande aandoeningen, zoals reuma en astma, zullen verergeren.

Ongedierte zoals huisstofmijt, zilvervisjes, oorwurmen, maar ook spinnen en muizen zijn dol op een vochtige omgeving. Als het vochtprobleem niet wordt aangepakt zullen zij zich verder in de woning verspreiden.

Hogere energierekening

Door een teveel aan vocht in de woning voelt het kil en onaangenaam omdat een vochtige ruimte zich moeilijk laat verwarmen. De verwarming wordt op een hogere stand gezet. Condensatievocht kan ook de isolatielaag van de woning aantasten waardoor doorslaand vocht en kou naar binnen kunnen dringen. Een hoge energierekening voel je de gevolgen van binnendringend vocht ook in je portemonnee.

Diagnose

Condensatie is het gevolg van een vochtprobleem en het is belangrijk de oorzaak daarvan zo snel mogelijk te achterhalen. Schakel zo nodig een deskundige in om er zeker van te zijn wat het probleem veroorzaakt en hoe dit op te lossen. Want iedere oorzaak vereist een andere aanpak.

Oorzaken

Er zijn verschillende oorzaken waardoor een vochtprobleem kan ontstaan. Lees hier welke oorzaken van vochtproblemen er zijn.

1. Onvoldoende ventilatie

Voor een gezond en aangenaam leefklimaat is goede ventilatie erg belangrijk. Een huis dat onvoldoende wordt geventileerd leidt tot allerlei vormen van schade en gezondheidsklachten. Condensvorming op ramen en muren is een teken dat er te weinig wordt geventileerd of dat er een ander probleem aan ten grondslag ligt.

Goede ventilatie is erg belangrijk want het voert niet alleen vochtige lucht af naar buiten, maar zorgt er ook voor dat de concentraties koolstofdioxide in huis een gezond niveau hebben. Koolstofdioxide (CO) is een gas dat door mensen, dieren en planten wordt uitgeademd. Een te hoge concentratie CO in de lucht veroorzaakt diverse klachten zoals vermoeidheid, concentratieproblemen en hoofdpijn. In een woning die voldoende wordt geventileerd is altijd voldoende zuurstof aanwezig.

2. Nadelen goede isolatie

Nieuwbouwhuizen zijn over het algemeen voorzien van een goede isolatie. Het nadeel daarvan kan zijn dat leefvocht de woning niet voldoende kan verlaten, waardoor condensatie ontstaat. Goed ventileren of het plaatsen van een ventilatiesysteem is dan de oplossing.

Doordat oudere woningen vaak minder goed zijn geïsoleerd, zal condensatie hierdoor minder vaak voorkomen omdat er vaak nog verse lucht binnenkomt via kieren en spleten. Het nadeel van oudere huizen is dat een teveel aan vocht kan ontstaan door poreuze stenen of metselwerk of het ontbreken van een waterkering. Vocht kan daardoor binnenkomen in de vorm van optrekkend vocht of doorslaand vocht. Deze oorzaken zullen dan ook verholpen moeten worden om schade te voorkomen.

3. Bouwvocht

Tijdens het bouwen of verbouwen van een woning wordt heel veel vocht gebruikt. Dit komt omdat er heel wat bouwmaterialen worden gebruikt die met water worden vermengd. Bouwvocht ontstaat het meest bij chapewerken, beton storten en stucwerken. Tijdens het uithardingsproces zal het vocht verdampen. Het is belangrijk dat het bouwvocht de woning kan verlaten en zich niet binnenshuis concentreert.

4. Optrekkend vocht

In muren, funderingen en kruipruimtes die poreus zijn of waar een waterkering ontbreekt, kan vocht via het metselwerk naar binnen dringen. Dit heeft een negatieve invloed op de bouwconstructie (fundering en muren). De condensvorming die door het vocht ontstaat, tast o.a. ook het houtwerk aan.

5. Koudebrug

Als warme lucht met een koud oppervlak in contact komt, ontstaat er condens. Er ontstaat een zogenoemde koudebrug. Koudebruggen kunnen allerlei oorzaken hebben. Het komt ook regelmatig voor dat er in de spouwmuur bouwafval is achtergebleven. Deze obstakels vormen als het ware een “brug” tussen de buitenlucht en de binnenruimte en blokkeren een goede doorstroming, met condensvorming als gevolg.

6. Lekkage

Een lekkage heeft altijd tot gevolg dat vocht wordt opgehoopt. Ook dit leidt tot vochtplekken, schimmels en extra condensatie. Leidingen worden zoveel mogelijk achter muren weggewerkt, waardoor waterlekken vaak lastig zijn te traceren, vochtplekken en schimmels kunnen op een andere plaats verschijnen. Met behulp van lekdetectie kan een deskundige de precieze locatie van het lek opsporen.

Oplossingen

Ventilatie

Condens op ramen, muren en plafonds is een gevolg van te veel vocht in huis. In veel gevallen zijn de oplossingen relatief eenvoudig: door het beter ventileren (natuurlijke of mechanische ventilatie) van je woning kun je veel problemen zelf oplossen. Ook kun je ervoor kiezen een ventilatiesysteem te laten installeren zodat je meer controle hebt over de aan- en afvoer, de luchtvochtigheid en de luchtstroom in je huis. Zeker als er in meerdere ruimtes condens wordt gevormd, is de aanschaf van een ventilatiesysteem zeker aan te raden.

1. Natuurlijke ventilatie

De meest eenvoudige oplossing om condensatievocht tegen te gaan is door voldoende frisse lucht te laten ventileren. Zet ramen en/of deuren open. Daardoor zal de luchtvochtigheid dalen en zullen de muren weer uitdrogen. Schimmels hebben bij droge muren geen kans en kunnen bij een goede luchtvochtigheid definitief worden verwijderd.

Goede ventilatie kan wonderen verrichten. Je kunt jouw woning ventileren door de ramen voldoende open te zetten. In de winter is dat ook belangrijk maar door de kou minder aangenaam.

2. Ventilatiesysteem

Naast natuurlijke ventilatie kun je ook kiezen voor een mechanisch ventilatiesysteem. Zo’n systeem zorgt ervoor dat vochtige lucht tijdig wordt afgevoerd, waardoor de luchtkwaliteit in de hele woning verbetert. Er bestaan verschillende soorten ventilatiesystemen.

Welk ventilatiesysteem het meest geschikt is voor jouw woning, hangt af van je situatie, voorkeur en budget. Hieronder een aantal mogelijkheden op een rij.

Ventilatiesysteem A

Natuurlijke luchtafvoer en luchtaanvoer

De meest eenvoudige en voordelige oplossing is ventilatiesysteem A, een installatie waarbij geen mechanische hulp nodig is. Ventilatie vindt plaats op natuurlijke wijze via ingebouwde ventilatieroosters of openingen.

Natuurlijke ventilatie is lang niet altijd en overal voldoende mogelijk. Ondanks het plaatsen van ventilatieroosters blijkt deze oplossing vaak toch onvoldoende voor vochtgevoelige elementen in een ruimte. Het laten circuleren van voldoende frisse lucht kan ook worden bereikt door het aanbrengen van doorvoeropeningen onder de deuren of in de muren.

Ventilatiesysteem A voorziet in de natuurlijke af- en aanvoer van lucht in je huis. Of deze werkwijze voldoende is, kan niet altijd worden gegarandeerd.

Ventilatiesysteem B

Natuurlijke luchtafvoer en mechanische luchttoevoer

De natuurlijke toevoer van frisse lucht in een ruimte is niet altijd eenvoudig. In dat geval kan ervoor worden gekozen om verse lucht mechanisch aan te laten voeren. Met behulp van een ventilator wordt de toevoer van frisse buitenlucht gecontroleerd door de woning verspreid. De afvoer en circulatie van de lucht zijn identiek aan de manier van systeem A, namelijk ventilatie op natuurlijke wijze via ventilatieroosters. Een nadeel van ventilatiesysteem B in bijvoorbeeld een kelder is de vorming van condens. Dit wordt veroorzaakt doordat warme lucht in contact komt met koude wanden, waardoor vervolgens condens ontstaat.

Ventilatiesysteem B zorgt ervoor dat de luchtafvoer op natuurlijke wijze plaatsvindt en de luchttoevoer mechanisch. Het voordeel van dit systeem is dat de luchttoevoer perfect gecontroleerd kan worden. Het nadeel is wel dat er veel geproduceerde warmte naar buiten wordt afgevoerd.

Richtprijs ventilatiesysteem B: ± € 1.700,00

Ventilatiesysteem C

Natuurlijke luchttoevoer en mechanische luchtafvoer

Dit ventilatiesysteem werkt net omgekeerd als een ventilatiesysteem B. Bij ventilatiesysteem C wordt de lucht op een natuurlijke manier via ventilatieroosters aangevoerd, maar mechanisch afgevoerd.

Voor woningen die reeds grondig zijn gerenoveerd, kan ventilatiesysteem C een interessante optie zijn. In gerenoveerde woningen kan de vuile lucht door gedane aanpassingen soms niet langer op natuurlijke manier worden afgevoerd. Het gevolg daarvan is dat de vochtige en vervuilde lucht via luchtkanalen in vochtige kamers, zoals een kelder, keuken of badkamer, wordt aangezogen.

Ventilatiesysteem C ken twee uitvoeringen, het klassieke C-systeem waarbij de luchtaanzuiging doorlopend plaatsvindt.

Het Ventilatiesysteem C+ systeem is zelfregelend en ververst de lucht uitsluitend wanneer dit nodig is.

Ook bij ventilatiesysteem C in beide uitvoeringen is de vorming van condens een nadeel. Ventilatiesysteem C en B in een kelder zijn uitsluitend voldoende effectief in combinatie met een luchtontvochtiger.

Richtprijs ventilatiesysteem C: ± € 2.800,00

Richtprijs ventilatiesysteem C (+): ± € 3.000,00 à € 3.500,00

Ventilatiesysteem D

Mechanische aan- en afvoer van lucht

Voor een degelijke ventilatie van je huis (inclusief je kelder) biedt systeem D de beste garanties. Ventilatiesysteem D is een volledig gecontroleerd systeem: een mechanische af- en aanvoer. De gehele ventilatie wordt automatisch gestuurd. Via een netwerk van leidingen in de gehele woning wordt de lucht via ventilatieroosters in elke kamer gelijkmatig verdeeld (ook in de kelder) zonder dat de verschillende luchtstromen elkaar kruisen. Deze toepassing wordt ook wel balansventilatie genoemd.

Vanwege het warmteterugwinningssysteem is Ventilatiesysteem D heel efficiënt en bijzonder energiezuinig. Het is dan ook de meest energiezuinige variant. Ventilatiesysteem D kan naar wens worden uitgebreid met speciale vochtsensoren, die de luchtvochtigheidsgraad doorlopend meten. Tijdige bijsturing is daardoor mogelijk. Met name voor een kelderruimte is dit ideaal.

Richtprijs ventilatiesysteem D: vanaf € 3.000,00

Richtprijs ventilatiesysteem D + warmterecuperatie: ± € 7.000,00

condens op ramen

Tips Condens voorkomen

Als de condensvorming in je huis niet structureel ernstig is, zijn de volgende tips mogelijk voldoende.

  • Ventileren van de slaapkamer en de ‘natte ruimtes’ (badkamer, keuken) na gebruik.
  • Ramen en deuren regelmatig openen voor een goede afvoer van vochtige lucht en doorstroming van frisse lucht.
  • Afzuigkap in de keuken (laten) plaatsen om kookvocht goed af te kunnen voeren.
  • Ventilatieroosters (laten) plaatsen voor een goede luchtcirculatie.
  • Wasgoed buitenshuis drogen.
  • Badkamerdeur open laten tijdens gebruik van douche of bad.
  • Vochtvreters plaatsen in vochtige ruimtes, bijvoorbeeld de kelder.

Als je vochtproblemen ernstiger zijn, is het altijd verstandig een professional in te schakelen. De problemen hebben in dat geval een andere oorzaak en moeten structureel worden opgelost.

Vraag hier offertes aan van verschillende erkende vochtbestrijdingsbedrijven