Ontvochtigen kelder

Een kelder is over het algemeen altijd een vochtige plek. Doordat deze ruimte zich bijna altijd onder het grondoppervlak bevindt, is de temperatuur er laag en komt er op een natuurlijke manier weinig of geen frisse lucht binnen. Voldoende ventilatie in een kelder is noodzakelijk. De oorzaak van een vochtige kelder hoeft niet altijd door een lek veroorzaakt te worden.

Gevolgen van onvoldoende ventilatie

Als een kelder niet of onvoldoende wordt geventileerd wordt het vocht uit de omgevingsruimte omgezet in condens. Dit zal zich vervolgens gaan afzetten op het plafond, de muren en de vloer. Er ontstaat een vochtige omgeving die een voedingsbron is voor schimmels, algen, mossen. Er zullen vochtplekken ontstaan, leidingen gaan roesten en er ontstaat een muffe geur. Ook is een vochtige kelder een ideale omgeving voor ongedierte, zoals pissebedden, spinnen, muizen en mogelijk ratten.

Als deze situatie niet wordt verholpen, zal het vocht uit de kelder ook doortrekken naar de ruimtes erboven, waardoor nog meer schade en een ongezonde leefomgeving ontstaat.

Oplossingen

Gelukkig zijn er diverse mogelijkheden om vocht in een kelder op te lossen. Bij een te hoge luchtvochtigheid zal natuurlijke ventilatie of een luchtontvochtigingssysteem meestal tot het gewenste resultaat leiden

1. Natuurlijke ventilatie

De eenvoudigste manier is om – indien mogelijk – op een natuurlijke manier te ventileren, is door het openen van een kelderraam.

2. Luchtontvochtiger

Als dit niet mogelijk is, kan de luchtvochtigheid worden verlaagd met behulp van een luchtontvochtiger. Hiermee kun je vocht verwijderen en problemen voorkomen of stoppen.

Deze toepassing is met name een goede optie wanneer natuurlijke ventilatie niet mogelijk blijkt of als aanpassingen voor natuurlijke ventilatie teveel kosten met zich meebrengen.

Een luchtontvochtigingstoestel zorgt ervoor dat het teveel aan vocht doorlopend via de lucht wordt afgevoerd.

Luchtontvochtigers zijn in twee varianten te koop.

1. Mobiele kelderontvochtiger (wandmodel) 

Een mobiele luchtontvochtiger is bij uitstek geschikt voor kleine kelders, souterrains of wijnkelders. Deze apparaten zijn compact waardoor ze ook in andere kleinere ruimtes gebruikt kunnen worden. Doordat mobiele ontvochtigers dagelijks een bepaalde hoeveelheid vocht uit de kelder onttrekken om deze droger te maken, is het voor de effectiviteit wel belangrijk dat het apparaat voor langere periode wordt ingezet.

2. Voor een grote(re) kelder of andere ruimte zijn er luchtontvochtiginginstallaties met een sterke capaciteit verkrijgbaar. Voor deze ruimtes heeft een mobiele luchtontvochtiger onvoldoende capaciteit om het overtollige vocht af te voeren. Deze installatie kan aan de kelderwand worden gemonteerd. Doordat dit systeem met een automatische vochtafvoer werkt, wordt er voor dit type ook vaak gekozen voor de afvoer van vocht in kelders van grote openbare gebouwen, zoals ziekenhuizen, parkeergarages en winkels.

1. Kelderbekuiping

Bij bekuiping of kelderdichting worden de muren en vloer waterdicht gemaakt door middel van een speciale pasta van cement. Voordat dit plaats kan vinden, moeten eerst eventuele lekken worden gedicht. Daardoor krijgt het grondwater niet langer de kans om de woning binnen te dringen.

Daarna zullen de keldermuren met een waterdicht cement worden behandeld. De droogtijd bedraagt 24u – 48u. Tenslotte worden nog verschillende cement- en fixeerlagen aangebracht om er zeker van te zijn dat de keldermuren volledig waterdicht zijn. Het is mogelijk een kelder zowel aan de binnen- als aan de buitenkant te bekuipen. De laatste optie is ongeveer 2 à 3 maal zo duur en is helaas niet mogelijk bij bestaande kelders.

Prijs kelder bekuiping

De kosten voor het waterdicht (laten) maken van de kelder is sterk afhankelijk van het vochtprobleem en de grootte en bereikbaarheid van de ruimte. Als de problemen dusdanig groot zijn en een intensieve aanpak vereisen, is bekuiping de voordeligste optie. De prijs voor bekuiping bedraagt vanaf €4.000,00 tot € 10 000,00.

2. Kelder draineren

Kelderdrainage is een toepassing die vooral wordt gehanteerd bij een te hoge druk van het grondwater. Door het drainagesysteem wordt het vocht uit de bestaande wanden en vloer opgenomen. Het geabsorbeerde vocht wordt vervolgens naar een centraal punt in de kelder geleid en vervolgens via een waterpomp naar de riolering afgevoerd.

Een vochtwerend noppenfolie wordt over de huidige kelderwanden en/of –vloer aangebracht, waarna hier bovenop een nieuwe vloer of wand wordt geplaatst. Na deze behandeling kan de kelder evenwel nog vochtig zijn. Om dit laatste vocht af te voeren, kan er gekozen worden voor voldoende ventilatie of door het plaatsen van een luchtontvochtiger.

Prijs kelder drainage

De kosten voor het draineren van de kelder is sterk afhankelijk van het vochtprobleem en de grootte en bereikbaarheid van de ruimte. Gemiddeld vanaf € 3.000,00 à € 10.000,00.

Professional inschakelen

Juist omdat er verschillende oorzaken ontstaan die een kelder vochtig maken, is het vaak lastig zelf te kunnen beoordelen waardoor het probleem is ontstaan. Iedere situatie is anders en vraagt om een andere aanpak. Schakel daarom een erkend vochtbestrijdingsbedrijf in om de situatie te laten beoordelen zodat voor de juiste oplossing wordt gekozen. Het vochtprobleem kan daardoor op de juiste en snelste manier worden bestreden. Je voorkomt meer schade en een ongezonde leefomgeving. Hoe sneller de kelderruimte droog en gezond is, hoe beter!

 

Vraag hier nu een offerte aan!