Vochtige vloer

Vochtige vloeren kunnen door verschillende oorzaken ontstaan. Hieronder een overzicht.

Hoog grondwaterpeil

Vooral in laaggelegen gebieden is de kans op een hoge grondwaterstand groot. Bij een huis dat boven een gebied is gebouwd waar veel water voorkomt, zullen adequate maatregelen getroffen moeten worden odat het water niet kan doordringen. Een vloer die rechtstreeks met de vloer is verbonden, kan vochtig zijn en koud aanvoelen. Dit wordt veroorzaakt door onderliggend condensatievocht.

Oplossing: Het aanbrengen van een goede afdichting is hier de oplossing.

Gebrekkige ventilatie

In kelders en kruipruimtes die weinig of geen gelegenheid tot ventilatie hebben, zullen vochtproblemen gemakkelijk kunnen ontstaan. Zoals bij iedere ruimte in de woning is het ook hier erg belangrijk dat vocht goed afgevoerd kan worden.

Oplossing: Vochtproblemen en schimmels kunnen worden voorkomen door goed te ventileren. Daarnaast moeten alle openingen in de keldervloer lucht- en waterdicht worden afgesloten.

Opstijgend vocht

Metselwerk van het huis dat met grondwater, lekwater of vocht in contact komt, kan opstijgend vocht veroorzaken. Het vocht zal door de fundering, spouw en daarna door de muren worden opgenomen. Vochtplekken zullen voornamelijk boven de plinten ontstaan. Dit wijst erop dat er een grote kans is dat er ook vocht onder de vloeren aanwezig is. Een vloer die door vocht is aangetast is een voedingsbron voor schimmels en vormt een gevaar voor je gezondheid.

Oplossing: Voor de bestrijding van optrekkend vocht bestaan verschillende mogelijkheden. Lees hier meer over optrekkend vocht

Vochtige vloer

Lekkende buizen

Beschadigde buizen in je woning kunnen ook vochtproblemen veroorzaken. Lekkende buizen kunnen ontstaan door een foutieve montage of een bodemverzakking. Denk bij deze problematiek bijvoorbeeld aan:

  • beschadigde buizen van de vloerverwarming;
  • lekkende buizen (waterleiding of rioolbuizen) in de kelder of de kruipruimte.

Door een te hoge luchtvochtigheid kunnen metalen buizen gaan roesten en uiteindelijk gaan scheuren en lekken. Daarnaast kan lekkage ontstaan doordat de kimnaad, de aansluiting tussen muren en vloer, niet voldoende waterdicht is afgewerkt.

Doorslaand vocht of condensatie vocht

Vocht dat in ruimtes in de woning niet afgevoerd kan worden, zal zich een weg banen naar beneden. Het gevolg daarvan is dat een (kelder)vloer vochtig kan worden doordat het vocht op de muren naar beneden druppelt. Meestal is dit condensatievocht of doorslaand vocht.

Symptomen van een vochtige vloer

  • Een muffe geur in huis
  • Schimmelvorming onder de vloerbekleding
  • Vochtige, donkere plekken op de vloer
  • Vloerbekleding die opbolt
  • Witte zoutaanslag op de vloer

Vocht in de kruipruimte of kelder

Een kelder of kruipruimte is vaak de ooraak van vochtproblemen. Vaak wordt deze oorzaak over het hoofd gezien. Schade door (doorslaand) vocht is niet altijd (direct) zichtbaar. Door het vocht kunnen deze ruimtes in je huis koude en vochtige vloeren veroorzaken. Onvoldoende ventilatie of openingen in de ruimte naar de vloer erboven zijn daar de oorzaken van zijn.

Tip: Als je een huis hebt met een kelder of kruipruimte dan is het belangrijk om deze grondig te (laten) inspecteren! Een erkend vochtbestrijdingsbedrijf kan de oorzaak snel detecteren en een adequate oplossing aandragen!

Vochtige vloer waterdicht maken

Doorslaand vocht

Duidelijke vochtplekken op de buitenmuren en/of de binnenmuren zijn aanwijzingen die door doorslaand vocht worden veroorzaakt. Vooral bij oudere huizen of gebouwen, waarbij de gevelbekleding (bakstenen of bepleistering) door de jaren heen poreus is geworden, komt dit probleem veelvuldig voor. Dit type vochtprobleem kan met twee verschillende methoden worden bestreden:

Kelder of kruipruimte draineren of bekuipen

De vloer van een kelder of kruipruimte die vochtig is, kan door middel van drainage of bekuiping waterdicht worden gemaakt.

Als de kelder(vloer) uitzonderlijk vochtig is, dan kan dit door middel van drainage worden verholpen. Bij deze methode wordt gebruik gemaakt van drainagematten (vochtwerende noppenmembranen) die van kanaaltjes zijn voorzien. Deze matten voeren het grondwater naar een verzamelput. Vandaar wordt het vocht naar de riolering afgevoerd. Vervolgens wordt er op deze matten een nieuwe betonvloer gestort. Deze toepassing garandeert dat de vloer in de toekomst droog zal blijven.

Bij bekuiping of kelderdichting worden de muren en vloer waterdicht gemaakt door middel van een speciale pasta van cement. Voordat dit plaats kan vinden, moeten eerst eventuele lekken worden gedicht. Daardoor krijgt het grondwater niet langer de kans om de woning binnen te dringen. Bovendien vindt controle plaats of er eventuele scheuren in de vloer(bekleding) zijn. Ook deze moeten eerst hersteld worden zodat doordringend grondwater buiten gehouden kan worden.

Ventileren

Het ventileren van je woning is altijd van groot belang. Zodoende wordt voorkomen dat condensatievocht en een te hoge luchtvochtigheid kunnen ontstaan, met alle schadelijke gevolgen van dien. Als ventilatie op een natuurlijke weg niet of onvoldoende mogelijk is, kan gekozen worden voor het installeren van een degelijk ventilatiesysteem.

Prijsoverzicht diverse vochtbestrijdingsmethodes
Prijs?
Vochtwerende gel injecteren
vanaf 100 EUR per lopende meter
Keldervloer draineren
3000 à 10000 EUR
Kelderbekuiping
15 à 20 EUR per m²
Lekdetectie
300 à 400 EUR
Ventilatiesysteem plaatsen
vanaf 3000 EUR