Waterdichting: mogelijkheden & prijzen

Vocht- en water dat de woning binnendringt, kan veel schade veroorzaken. Vaak ontstaat de overlast onvoorzien en het kan voor flink wat kosten zorgen. Het waterdicht maken van de woning is dus van groot belang! Er bestaan veel mogelijkheden om dit te realiseren. Dit is vanzelfsprekend afhankelijk van de locatie van het vochtprobleem en de ernst van de situatie.

Risicoplaatsen voor wateroverlast in de woning

In ieder huis bevinden zich ruimtes die gevoelig zijn voor het doorlaten of lekken van water. Een goed afdichtingssysteem is op die plaatsen erg belangrijk. Hieronder een overzicht van locaties die het meest gevoelig zijn voor water- en vochtschade, mogelijke oplossingen en prijzen.

Waterdichting (platte) daken

Platte daken zijn risicovol voor waterschade. Dit kan veroorzaakt worden door heftige regenbuien, afvallende bladeren, veren of tennisballen die de afvoer verstoppen. Een dak dat volraakt met hemelwater dat niet snel afgevoerd kan worden, kan een inpandige lekkage veroorzaken. Ook het proces van vorst en dooi kan veel overlast veroorzaken.

Er zijn verschillende mogelijkheden om een plat dak waterdicht te maken en verstopping van de afvoer te voorkomen. Hieronder de mogelijkheden. Een goede dakdichting verlengt de levensduur van je dak.

Plaatsen van een ‘overstort’

Een overstort is een extra afvoerpunt op het dak. Dit zorgt ervoor dat een teveel aan hemelwater in één keer wordt geloost als de normale afvoer het overtollige water niet meer kan verwerken.

dakdichting verlengt de levensduur van je dak.

Plaatsen van een korfje op de afvoergoot

Het plaatsen van een korfje op de afvoer is een eenvoudige maar doeltreffende oplossing. Bladeren, takken of ander vuil kunnen daardoor niet in de afvoer terechtkomen. Dat kan tot verstopping en lekkage leiden.

Bitumineuze waterdichting

Bitumineuze dakbanen is een dakbedekkingssoort op basis van de grondstof bitumen, een op aardolie gebaseerde substantie. In de dakbanen zijn membranen aangebracht die bekleed zijn met een dubbellaags systeem. Het materiaal is erg flexibel en past zich daardoor gemakkelijk aan de dakvorm aan. Het plaatsen van een bitumineuze waterdichting is snel te realiseren. Daarbij is het een duurzaam product dat achteraf gerecycled kan worden en opnieuw in dakbanen kan worden omgezet.

EPDM waterdichting

EPDM is een dun, maar ijzersterk laagje waterdicht rubber. Dit type dakfolie bevat membranen dat uit een enkele laag rubber bestaat.Deze waterdichte dakfolie is resistent tegen UV en hoge of lage temperaturen. Deze duurzame dakbedekking heeft een lange levensduur, is flexibel en wordt al vele jaren toegepast op licht hellende en platte daken, zowel bij nieuwbouw als bij renovatie. Het is een duurzaam, ecologisch materiaal dat vanwege zijn lange levensduur financieel aantrekkelijk is.

Vloeibare waterdichting dak

Een andere mogelijkheid voor het waterdicht maken van je dak, is een vloeibare waterdichting. Deze optie kan worden toegepast als de hierboven genoemde mogelijkheden te complex zijn om toe te passen.

Vloeibare dakbedekking

is een afdichtende en beschermende vloeibare dakbedekkingscoating, dat een goede hechting heeft op vrijwel alle ondergronden. Na droging zal dit materiaal niet meer vloeibaar worden. Deze vloeibare waterdichting is naadloos, snel aan te brengen en UV-bestendig.

Ook dit systeem is duurzaam en bovendien uiterst veilig. Een groot voordeel is dat het rechtstreeks op de oude daklaag aangebracht kan worden, waardoor kosten worden bespaard. Dit materiaal is uitermate geschikt voor objecten die met een gewone waterdichting moeilijk af te dichten zijn. Voorbeelden zijn dakkapellen, dakkoepels, opstaande randen (opkanten) of lichtstraten.

TIP: Controleer je dak enkele malen per jaar om te voorkomen dat grote waterschade ontstaat. Tijdige actie zal je veel kosten besparen!

Waterdichting

Waterdichting badkamer

Natte ruimtes moeten duurzaam worden beschermd tegen het indringen van vocht. Een waterdichte badkamervloer is cruciaal om lekkages en vochtproblemen te voorkomen. Vanzelfsprekend geldt dit zowel bij nieuwbouw als bij de renovatie van een bestaande badkamer.

Bij nieuwbouwwoningen hebben de douchemuren over het algemeen een vochtwerende cementlaag. Dit is niet hetzelfde als een waterdichte cementlaag!

Het is daarom aan te raden om, voordat de betegeling wordt aangebracht, eerst een waterdicht membraan op de uitgevlakte muren te plaatsen. Loskomende tegels of vochtige binnenmuren worden daardoor na verloop van tijd voorkomen.

Bij renovatie zijn er verschillende mogelijkheden voor het waterdicht maken van de douche.

Een elastisch membraan is een goede optie voor het waterdicht maken van muren. Er kan ook een keuze gemaakt worden voor bouwplaten, cement boards of afdichtingsmatten. Het materiaal of de toepassing verschilt per situatie en de staat van de badkamer. Voor het maken van de juiste keuze is het verstandig het advies van een professional in te winnen.

In geval van renovatie zijn er verschillende opties om de douche waterdicht te maken. Naast een elastisch membraan kunt u ook kiezen voor bouwplaten, cement boards of afdichtingsmatten. Welke optie de beste is, hangt af van de staat van uw badkamer. Daarom doet u er goed aan advies in te winnen van een professional.

Waterdichting kelder

Een kelder is over het algemeen een vochtige plek. Doordat deze ruimte zich bijna altijd onder het grondoppervlak bevindt, is de temperatuur er laag en komt er op een natuurlijke manier weinig of geen zonlicht of frisse lucht binnen. Vochtproblemen kunnen ontstaan door een hoge grondwaterstand, poreuze wanden en/of vloeren, het gebrek aan ventilatie of door een slecht werkend ventilatiesysteem. De kelder is dus een ruimte met een groot risico op vochtproblemen die veelvuldig voorkomen.

Voordat tot waterdichting overgegaan kan worden, is een grondige diagnose van het vochtprobleem noodzakelijk.

Kelder bekuiping

De meest gebruikelijke methode voor het waterdicht maken van een kelder is bekuiping.

Bij deze methode worden de keldermuren voorzien van een waterdichte cementlaag. Vervolgens worden er in verschillende fases meerdere fixeerlagen, snelcement en hydraulische waterdichtingsmortels aangebracht. Bekuiping langs de binnenkant is de meest gebruikelijke methode. Bij nieuwe kelders is bekuiping ook langs de buitenzijde mogelijk. Deze optie is echter 2 à 3 maal duurder.

Prijs bekuiping: €4000 – €10 000

Kelder drainage

Afhankelijk van de hoogte van de grondwaterstand kan de ondergrondse waterdruk te groot zijn. Dan kan bekuiping, de traditionele kelderdichting, niet worden toegepast. In dat geval zal overgegaan moeten worden tot drainage. Door het toepassen van deze methode kan het overtollige water effectief worden afgevoerd. Er bestaan verschillende vormen van kelderdrainage. Vaak is het noodzakelijk dat zowel de muren als de vloer door middel van een drainagesysteem waterdicht worden gemaakt. Dit gebeurt aan de binnenzijde van de muren en de vloer.

Bij deze optie wordt er een speciale noppenfolie op de bestaande vloer aangebracht. Dit noppenfolie is voorzien van een speciale membraanstructuur, in de vorm van kanalen, die het opstijgend grondwater opvangen. Door middel van een waterpomp wordt het water vervolgens via een verzamelput naar het riool afgevoerd.

Prijs drainage: €3000 – €10 000

Vloeibare waterdichting

Naast bovengenoemde opties kan ook voor een vloeibare waterdichting worden gekozen. Deze toepassing biedt een goede oplossing als het gebruik van waterdichtingsmembranen niet mogelijk is of als het oppervlak kwetsbaar is en niet overbelast mag worden. In die gevallen wordt een vloeibare waterdichting toegepast. Voorbeelden zijn traptreden, bepaalde douches, goten, dakkapellen, dakkoepels. Deze methode kan ook worden toegepast op plaatsen die voor groot materiaal moeilijk toegankelijk zijn of daar waar naden of lasapparaten verboden zijn (bijvoorbeeld laboratoria). Het voordeel van een vloeibaar systeem is dat het direct beloopbaar is. Extra bescherming zoals een chape of tegels is daarom overbodig.