Kelderafdichting

Een woning waarin een kelder aanwezig is, is voor veel mensen een belangrijke, aanvullende ruimte. Samen met de funderingen vormt een kelder de basis van een stabiel gebouw. Keldermuren die niet bestand zijn tegen de druk van grondwater krijgen vroeg of laat te maken met vochtige muren, vervelende vochtproblemen en schimmels.
Een kelder is een praktische ruimte die uitermate geschikt is om als extra leefruimte in te richten, om voorraden in op te slaan of artikelen te bewaren die niet zo vaak nodig zijn. Als je je vochtige kelder optimaal wilt gebruiken, moet het vochtprobleem eerst worden opgelost. Dit is mogelijk door middel van kelderafdichting, waardoor de kelder volledig waterdicht wordt gemaakt. Hieronder informatie over mogelijkheden en kosten van kelderafdichting.

Mogelijkheden en toepassingen

Vocht in de kelder kan door meerdere oorzaken ontstaan. Daarom zal eerst onderzocht moeten worden waardoor het probleem wordt veroorzaakt. Pas daarna kan naar een adequate oplossing worden gezocht. Veel factoren spelen daarbij een rol.

De juiste aanpak heeft te maken met de aard en ernst van het vochtprobleem. Maar ook de locatie van de woning speelt een rol. In gebieden met een hoge grondwaterstand zal de aanpak van het vochtprobleem arbeidsintensiever zijn dan gebieden met een lage(re) grondwaterstand. Daarnaast heeft een goede keuze te maken met de nieuwe functie voor de kelderruimte. Tenslotte is het budget ook een niet onbelangrijke factor in het maken van een goede en weloverwogen keuze.

Mogelijkheid 1: Bekuiping

De meest gebruikelijke manier om een kelder te dichten, is bekuiping. Bij deze methode worden de keldermuren voorzien van een waterdichte cementlaag. Vervolgens worden er in verschillende fases meerdere fixeerlagen, snelcement en hydraulische waterdichtingsmortels aangebracht.

Het aansluitpunt tussen de muren en de vloer, de klimnaad, vormt bijna altijd het zwakke punt in een kelder. Daarom wordt er vaak voor gekozen op dit punt een versterkte hiel te bevestigen. Voorwaarde daarbij is dat de keldervloer droog moet zijn. Is dit niet het geval dan zal er eerst een nieuwe vloerplaat gegoten moeten worden.

Prijzen vochtbestrijding

Mogelijkheid 2: Kelderdrainage

Afhankelijk van de hoogte van de grondwaterstand kan de ondergrondse waterdruk te groot zijn. Dan kan bekuiping, de traditionele kelderafdichting, niet worden toegepast. In dat geval zal overgegaan moeten worden tot drainage. Door het toepassen van deze methode kan het overtollige water effectief worden afgevoerd. Er bestaan verschillende vormen van drainage. Vaak is het noodzakelijk dat zowel de muren als de vloer door middel van een drainagesysteem waterdicht worden gemaakt. Dit gebeurt aan de binnenzijde van de muren en de vloer. Door het toepassen van deze methode is het niet langer mogelijk dat water de muren en de vloer binnendringt. Deze dichting kan ook op een later tijdstip worden uitgevoerd.

Lees hier meer over het draineren van kelders

kelderdichting

Aspecten die een rol spelen bij het dichten van je kelder

  1. Een kelder is vaak onder het grondoppervlak van een woning gesitueerd. Het risico van water- of vochtinfiltratie in deze ruimte is daarom een reële factor waarmee rekening gehouden moet worden.
  2. De meeste kelders hebben weinig tot geen contact met de buitenlucht en het zonlicht. Dat verhoogt het risico op condensvorming. Goede ventilatie is daarom van groot belang. Plaats daarom een goed ventilatiesysteem. Dit voorkomt vochtproblemen op andere plaatsen in de woning en daardoor krijgen schimmels, bacteriën en ongedierte geen kans. Een hygiënische omgeving is belangrijk voor een goede gezondheid en voorkomt onnodige schade aan de woning.
  3. Een kelder is een koude omgeving omdat deze aan alle kanten omgeven is door buitenlucht. De ruimte zal daardoor beter verwarmd moeten worden dan elders in de woning. Het wordt aangeraden om de kelder te bekuipen en daarna de keldermuren te isoleren. Dit heeft een positief effect op je energierekening.

Prijzen van kelderafdichting

De kosten voor een kelderafdichting zijn afhankelijk van de ernst van het vochtprobleem, de grootte van de ruimte en de keuze van de toepassing. Het laten uitvoeren van een drainage is minder ingewikkeld dan een bekuiping.

Prijs voor het bekuipen van een kelder aan de binnenzijde variëren van gemiddeld € 15,00 à € 17,00 per m2.

De kosten voor een drainage van een gemiddelde kelder bedragen ca. € 3.000,00 (startprijs), maar kunnen oplopen tot € 10.000,00 of meer. Dit heeft vooral te maken met de moeilijkheidsgraad van de werken, de ernst van het vochtprobleem en de totale oppervlakte van de kelder.

Voor welke vochtoplossing van je kelder je ook kiest, het is altijd verstandig verschillende offertes aan te vragen bij diverse professionele vochtbestrijdingsbedrijven. Een professional kan je het beste adviseren over de toepassing die in jouw situatie het beste is (maatwerkoplossing). Bovendien is een correcte uitvoering van de werkzaamheden daarmee gegarandeerd zodat onnodige kosten achteraf worden voorkomen.